Oljefondet tror på høy avkastning i private equity

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Oljefondet ønsker å få mandat til å investere i private equity og tror på god avkastning i denne aktivaklassen fremover. Formue har gitt kundene mulighet til å investere i private equity-fond siden begynnelsen av 2000-tallet, noe som historisk har gitt gode resultater. Nylig tok Formue inn en ny pe-forvalter, Khosla Ventures, med det spennende porteføljeselskapet Vivodyne. Vivodyne oppdager og utvikler mer effektive legemidler ved å teste dem på laboratoriedyrkede menneskeorganer.

Oljefondet ønsker å få mandat til å investere i private equity (pe)-fond og tidvis saminvestere med disse. Norges Bank argumenterer med at unoterte selskaper kan gi fondet høyere avkastning, samtidig som det ikke vil gå ut over risikorammen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har vist til at statlige investeringsfond og store pensjonsfond det er naturlig for oljefondet å sammenligne seg med, har mellom 9-34 % andel i unoterte aksjer, samt at kapital i aktive eierfond (private equity) har vokst kraftig de senere årene. Hun har også trukket frem at det blir bedre bytteforhold mellom avkastning og risiko i en større portefølje, samt at akademisk litteratur indikerer at avkastning fra private equity er høyere enn aksjemarkedet.

– En større andel av verdiskapningen skjer i det private markedet, kontra det noterte markedet. Da er spørsmålet om man virkelig skal si nei til å delta i det, har Oljefondets nestleder Trond Grande uttalt til E24.no.

– Formue deler Norges Banks vurderinger rundt avkastnings- og risikoeffekter ved å tilføre private equity til oljefondets aktivaallokering og ønsker de velkommen etter, sier Jan Nylund, leder for private equity i Formue.

Lang erfaring og kompetanse

Private equity-fond investerer i selskaper som ikke er børsnoterte. Forvalterne blir aktivt involvert i selskapene de investerer i, og gjennom strategiske endringer, operasjonelle forbedringer og vekstinitiativer skaper de verdi og bidrar til at selskapene lykkes. Ved å investere i private equity blir man eksponert mot mange innovative selskaper som kan ha stort potensial og som kan bidra til å løse fremtidens utfordringer. Helt siden starten på 2000-tallet har Formue gitt våre kunder mulighet til å investere i en diversifisert investeringsportefølje som inneholder blant annet private equity-fond. (Les vår PE-rapport her). Historisk har Formues kunder fått god meravkastning i denne aktivaklassen.

– Private equity har bidratt med solid avkastning. De løsningene vi har etablert siden 2014 viser i overkant av 19 % årlig avkastning noe som er mer enn 7 % høyere avkastning enn tilsvarende avkastning i aksjemarkedet. I tillegg til solid avkastning bidrar de med risikodempende effekter i porteføljene som i sum gir en solid, produktiv forvaltning av kundenes midler. Vi deler Norges Banks vurderinger rundt avkastnings- og risikoeffekter ved å tilføre private equity til oljefondets aktivaallokering og ønsker de velkommen etter, sier Jan Nylund, leder for private equity i Formue.

Spredt risiko

Et vanlig argument mot å investere i private equity er at dette er en dyr forvaltningsstrategi fordi den krever tett oppfølging av porteføljeselskapene. På tross av de høye kostnadene har netto avkastningen vært høyere som helhet for aktivaklassen enn aksjemarkedet. Det viser både Formues forvaltning og Oljefondets referanser til akademisk forskning.

– Mange påpeker at (mer-)avkastningen kun gjenspeiler at man tar høyere risiko, både operasjonell og med finansiell gearing, enn den man får gjennom bred eksponering i aksjemarkedet. Dette med risiko har vært vanskelig å måle, fordi prising av selskapene skjer som oftest kvartalsvis og med etterslep. Det vil si at man sammenligner ikke epler med epler når man ser på risiko, sier Nylund.

– Nylige, akademiske modeller for å sammenligne risiko i private equity med aksjemarkeder viser at oppkjøpsfond har en risiko på linje med aksjemarkedet.  Men det er større forskjeller i avkastningen mellom fondene innenfor private equity enn i aksjefond. Derfor er det viktig å velge de rette fondene og ha en portefølje med mange ulike fond innenfor ulike strategier slik at man sprer risikoen.

Private equity er ikke for alle, blant annet på grunn av lang innlåsing av kapitalen. Den passer derfor for investorer som har en langsiktig innretning på forvaltningen sin og har solid økonomisk bæreevne.

Les også Hva er private equity? Og hvordan investerer man i private equity?

Hva med innsyn i forvaltningen?

En annen vanlig innvending er at det er lite innsyn i private equity og særlig i fondenes porteføljeselskaper.

– I vår kommunikasjon med pe-forvalterne, både muntlig og skriftlig, får vi vesentlig bedre innsyn i forretningsplanene enn det vi får i kommunikasjon med aksjefondsforvaltere. Det gjelder også den informasjonen som tilfaller offentligheten fra børsnoterte selskaper. Offentlighetens innsyn i forvalternes strategi med porteføljeselskapene kan være mer begrenset. Denne asymmetriske delingen av informasjon er sannsynligvis en av fortrinnene til private equity.

Hvordan investerer Formue i private equity?

Formue investerer bredt innenfor private equity-universet. Vi velger ut både i såkalte oppkjøpsfond som investerer i modne selskaper og venturefond som investerer i tidligfase- og vekstselskaper. Hvert år setter vi opp en såkalt årgangsløsning som kundene forplikter penger til. Kapitalen i årgangsløsningen investeres videre imellom åtte og ti ulike private equity- fond. Vi anbefaler å bygge opp eksponeringen mot private equity over tre år, slik at man deltar i tre påfølgende årgangsfond. Det betyr man får eksponering imellom 25 og 30 ulike private equity-fond. Målsetningen er at kundene, som er fullinvestert, skal ha 75 prosent eksponering mot oppkjøpsfond og 25 prosent i venturefond.

– Private equity er en kompleks og langsiktig investering med høy risiko. Noen investeringer vil mislykkes, og det er derfor viktig å bygge opp en diversifisert portefølje med forvaltere innenfor ulike sektorer og strategier. I tillegg er det avgjørende å gjøre en grundig vurdering av forvalterens historiske resultater, investeringsstrategi og ekspertise før man investerer. Dette vil redusere risikoen og øke sjansene for bedre avkastning, sier Nylund.

 Ny forvalter med spennende biotek-selskap

Formues eksperter evaluerer årlig rundt 200 nye pe-fond og møter rundt 60 av disse. En forvalter som nylig kom igjennom nåløyet, er Khosla Ventures. Dette er et spennende venturefond som nylig investerte i biotek-selskapet Vivodyne. Vivodyne oppdager og utvikler mer effektive legemidler ved å teste dem på laboratoriedyrkede menneskeorganer. Selskapet har biodyrket over 20 typer menneskeorganvev som etterligner menneskelig fysiologi og funksjoner for å nøyaktig kunne måle effektene av nye legemidler.  En av de største flaskehalsene i legemiddelutvikling er mangelen på realistiske, skalerbare og reproduserbare data fra testing på mennesker. Med Vivodynes tilnærming vil man kunne få gode svar på hvor effektivt legemiddelet er lenge før et det blir testet i kliniske studier. Selskapets plattform kan dyrke, dosere og analysere mer enn 10 000 individuelle menneskevev samtidig ved hjelp av robotautomatisering (AI).

-Bedre suksessrate

– Ved å teste legemidler direkte på disse realistiske menneskevevene i en unik skala og oppløsning, kan vi forbedre suksessratene for terapeutika som går inn i kliniske studier, uttaler Alex Morgan, partner i Khosla Ventures, i en kommentar.

– Vivodynes teknologi dekker gapet mellom preklinisk forskning og utvikling og kliniske studier på mennesker, samtidig som den automatiserer hvert trinn i testfasen, fra vekst av vev, dosering, prøvetaking og bildebehandling til dataanalyse. Evnen til å screene og utvikle nye, potensielt livreddende legemidler, teste tusenvis samtidig på funksjonelt realistiske menneskevev på Vivodynes automatiserte plattform, er et betydelig skritt fremover for legemiddelindustrien, sa Morgan.

Last ned vår private equity-rapport!


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details
Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss