Hva er private equity?

Skrevet av Formue

Det har vært en økt interesse for investeringer i private equity. Men hva er egentlig private equity? Hvordan investerer man i private equity? Og hvorfor har interessen rundt investeringer i selskaper utenfor børs økt så mye de seneste årene? 

Private equity (PE) er et samlebegrep på fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert. PE-selskaper (som f.eks. Northzone, EQT og Verdane) setter opp fond og henter inn investorer. PE-selskapene er aktive eiere som bruker kapital, kunnskap og kompetanse for å øke verdien av selskapet i løpet av eierperioden slik at de kan selge eller børsnotere selskapet til en høyere pris enn de kjøpte det for. På den måten tjener investorene i fondene penger.  

Artikkelen fortsetter under.

Hva er egentlig private equity og hvilke selskaper investerer pe-selskaper i? Mathilde Ragnhildstveit, Senior Investeringsanalytiker i Formue, gir deg svaret på fire korte spørsmål om private equity.

Hvordan investere i private equity?

Fondene som PE-selskapene setter opp er ikke tilgjengelig for alle. For å investere må man være klassifisert som institusjonell eller profesjonell investor. Mange PE-fond har også minstetegninger på rundt 100 millioner kroner. 

Privatpersoner kan investere gjennom fond eller investeringsløsninger som igjen investerer i PE-fond.  Formue tilbyr kundene å investere i PE-fond gjennom våre investeringsløsninger.  

Hva bør du tenke på når du investerer i private equity? 

Dersom du er kunde i Formue, har du mulighet til å inkludere private equity i din investeringsportefølje. Sammen med en rådgiver legges en plan som danner grunnlaget for innholdet i investeringsporteføljen. Tidshorisont, likviditetsbehov og risikoprofil er noen faktorer som kartlegges i planen. På den måten bygges en portefølje som er skreddersydd for deg.  

Når man investerer i PE-fond, forplikter man seg til å investere når forvalteren finner gode investeringsmuligheter. Det vil derfor ta flere år å investere den forpliktede kapitalen. Det er viktig å være innforstått med at man derfor låser pengene sine, noe som skiller seg fra det børsnoterte markedet der du kan handle verdipapir på daglig basis.  

Artikkelen fortsetter under.

Last ned vår private equity-rapport!


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details
Hva slags selskaper investerer pe-selskapene i? 

Private equity-selskapene spesialiserer seg på å investere i selskaper med et stort potensial for vekst og verdiøkning. De har ofte en av følgende to følgende strategier: 

 • Buyout: Investerer i modne selskaper i vekst og omstilling. Fondene har som mål å bidra til videreutvikling eller en omstrukturering av selskapene. Fortrinnsvis (i) i forbindelse med generasjonsskifte, (ii) salg av familieeide selskaper, (iii) i børsnoterte selskaper som ønsker å selge sine datterselskaper, (iv) ved å finansiere produkt og/eller geografisk ekspansjon eller (v) når det er nødvendig å gjøre betydelige endringer i organisasjonen.  Fondene har som mål å bidra til videreutvikling eller en omstrukturering av selskapene. Dette er fordi forvalterne aktivt involverer seg for å forbedre selskapet før det selges og kan inkludere: 
  • Internasjonal ekspansjon 
  • Produktutvikling og digitalisering 
  • Organisasjonsutvikling 
  • Oppkjøp av mindre selskaper 
  • Optimalisering av kapitalstrukturen 
  • Forbedring av ESG-aspekter 

  Formue har blant annet investert i buyout-fond som forvaltes av FSN, Norvestor, Summa Equity og Verdane. 

 • Venture: Investerer i tidligfase og vekstselskaper for å verifisere om teknologien fungerer og samtidig skalere den. Det investeres også i salg og markedsføring samt organisasjonsutvikling. Selskapene skal ha et stort potensial for verdiøkning.  
Unicorns, startup, enhjørning, venture capital, private equity, PE, hva er private equity?

Hørt om selskaper som kalles enhjørninger, eller unicorns på engelsk? Dette er privateide oppstartselskaper som er verdsatt til over en milliard dollar. I Formue har våre kunder vært investert i flere enhjørninger, deriblant Kahoot!, Spotify, Tier og Klarna.

I Formue investerer kundene i private equity gjennom våre årgangsløsninger. Dersom man investerer i tre årgangsfond vil man bygge en portefølje bestående av rundt 25-30 private equity-fond og rundt 300-400 selskaper på tvers av land, strategier og investeringsår. Over tre årgangsfond har Formue en målsetning om å investere ca. 75 prosent i buyout-fond og 25 prosent i venture-fond. Den geografiske allokeringen vil være ca. 70 prosent i europeiske fond og 30 prosent i amerikanske fond.  

Hvorfor bør du ha private equity i en investeringsportefølje?

Hittil har du kunne lest om hva private equity er og hvordan du investerer i aktivaklassen, men hva er årsaken til at investorer ønsker å investere i private selskaper? Det kan være av mange ulike grunner, men her er noen fordeler man har ved å investere i unoterte selskaper: 

 • Har gitt god meravkastning: Private equity-fond har historisk gitt en betydelig meravkastning til globale børsnoterte selskap 
 • Aktivt eierskap: Forvaltere av PE-fond besitter mye kunnskap, kapital og ressurser som de bruker for å øke verdiene av de private selskapene de investerer i. Styrene i PE-eide selskaper vil ofte ha et stort søkelys på vekst, noe som vil gagne selskapene og investorene. 
 • Større påvirkning på samfunnet: Med det aktive eierskapet vil man også bidra til å påvirke selskaper til å bli mer bærekraftigog øke søkelyset på ESG. Dette er mye vanskeligere i børsnoterte selskap. Ettersom Formue sitter tett på forvalterne, er det enklere å følge opp at de ivaretar og utvikler ESG- og bærekraftfokuset.  
Hva er private equity, pe-fond, aktivt eierskap, hvordan investere i private equity?

PE-forvaltere kommer inn med kapital, kunnskap og ressurser. Dette vil kunne bidra til videre vekst for selskapet.

Godt tilskudd til porteføljen

I Formue inkluderes private equity i en portefølje som et tilskudd, ikke som en erstatter for andre aktivaklasser, som blant annet børsnoterte aksjer og obligasjoner etc. Det er viktig å være innforstått med at private equity, i likhet med de andre aktivaklassene, innebærer en risiko. 

Formue har investert i private equity i over 20 år. Årlig ser vårt PE-team på 200 nye forvaltere og fond for å finne fond som passer best ut fra våre kriterier. Dette resulterer i rundt 60 førstegangsmøter, og deretter en grundigere gjennomgang av rundt 15 private equity-fond. Av disse forplikter vi kapital til mellom åtte og ti nye fond årlig.  

Årsaker til at selskaper forblir private

Mange selskaper velger å forbli private til tross for at de tilfredsstiller kriteriene for en børsnotering.  Her er noen fordeler ved å drive selskapet utenfor børsen: 

 • Kostnader: Et selskap i vekst vil forsøke å unngå unødvendige kostnader. En børsnotering innebærer kostnader til advokater, meglerhus, regnskapsarbeid etc. 
 • Rapporteringskrav: Det kreves kontinuerlig omfattende rapporteringer når selskapet er børsnotert. Dette er kostbart. 
 • Unødvendig bruk av tid: En børsnotering kan resultere i større oppmerksomhet på den finansielle utviklingen enn på bedriftens innovasjon og videreutvikling av tjenester/produkter. Dette kan hindre veksten til selskapet. 

Les mer om alternative investeringer her. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er private equity og hvordan fungerer det?

Private equity er et samlebegrep for en type fond som investerer i ikke-børsnoterte bedrifter. Forvaltere av PE-fond besitter mye kunnskap, kapital og ressurser som de bruker for å øke verdiene av de private selskapene de investerer i. Styrene i PE-eide selskaper vil ofte ha et stort søkelys på vekst, noe som vil gagne selskapene og investorene. 

I Formues årgangsløsninger investerer vi i 8-10 private equity-fond årlig. Vi anbefaler å bygge opp investeringen i private equity ved å investere i tre etterfølgende årgangsfond. Dette gir eksponering til 25 – 30 private equity-fond som igjen vil gi eksponering til 300-400 selskaper på tvers av land, strategier og investeringsår.  

Hva er private selskaper?

Private selskaper er selskaper som ikke er listet på en offentlig markedsplass. Eksempelvis var Spotify, et selskap som Formue tidligere hadde i sin PE-portefølje, et privat selskap før det ble tilgjengelig på børsmarkedet. 

Hvordan investere i private equity?

Private equity er lite tilgjengelig for enkeltpersoner ettersom det er strenge krav som må oppfylles for å kunne bli definert som en profesjonell investor. I tillegg har private equity-fond høye minstetegninger. Enkelte PE-forvaltere krever for eksempel 100 millioner kroner som minsteinvestering i fondet. I Formue tilbyr vi private equity til våre kunder som en del av en helhetlig portefølje. Formue har investert i private equity-fond i over 20 år og har et godt nettverk av dyktige PE-forvaltere med god avkastningshistorikk. 

Når man investerer i private equity låser man sin kapital over flere år. Private equity-fondene har som regel en femårs investeringsperiode til å gjennomføre investeringene. Årsaken er at private equity-fondene kun investerer når det identifiseres gode investeringsmuligheter. Formue tilbyr kundene å investere i PE-fond gjennom våre investeringsløsninger.  

Hvordan fungerer private equity?

Private equity er et samlebegrep for en type fond som investerer i private selskap. Forvaltere av PE-fond besitter mye kunnskap, kapital og ressurser som de bruker for å øke verdiene av de private selskapene de investerer i. Styrene i pe-eide selskaper vil ofte ha et stort søkelys på vekst, noe som vil gagne selskapene og investorene.

Kontakt oss