Økt fokus på bærekraft i private equity

Det har vært et økende fokus på bærekraft de siste årene. Dette ser man tydelig når private equity-fond skal innhente kapital, som igjen har en påvirkning på investeringsbeslutningene som blir tatt.

Det er en kjensgjerning at alle investeringer som gjennomføres har en innvirkning på omgivelsene. Dette gjelder enten man investerer direkte i selskaper, gjennom aksjefond eller via private equity-fond som investerer i privateide selskaper. I løpet av de siste årene har vi opplevd et økende fokus på det som kalles ESG (environment, social, governance). På norsk oversettes dette gjerne til miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse.

Større fokus på bærekraft blant europeiske forvaltere

I figuren under vises utviklingen i hvor mange ganger ESG gjennomsnittlig nevnes i det som kalles et PPM (private placement memorandum) blant et utvalg av private equity-forvaltere. Det er et dokument som inneholder utfyllende informasjon om en forvalter og et private equity-fond i forbindelse med innhenting av kapital. Figuren viser en tydelig forskjell mellom USA og Europa, samt en markant økning fra 2019 til 2020 i Europa. Det økende fokuset på ESG blant europeiske forvaltere, samt forskjellen fra USA, er også noe vi har bemerket oss i evalueringen av nye investeringsmuligheter.

I tillegg til å analysere PPM dokumentene, som vist i figuren over, har det globale investeringsselskapet Hamilton Lane spurt private equity-forvalterne om hvor stor andel av investorene som etterspør informasjon om initiativer knyttet til ESG. Undersøkelsen viser at mer enn en tredjedel av private equity-forvalterne oppgir at færre enn en fjerdedel av investorene etterspør informasjon om ESG.

Viktig del av våre investeringsbeslutninger

Når vi i Formue velger forvaltere for kundenes kapital er vi opptatt av at forvalterne har innlemmet bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Vurderingen av dette er derfor en integrert del av evalueringen vi gjennomfører i fondsseleksjonsprosessen. Vi følger løpende opp at de utvalgte forvalterne ivaretar og utvikler ESG- og bærekraftsfokuset. Ønsker du å lære mer om hvordan bærekraft integreres i investeringsprosessen i Formue? Det kan du lese mer om ved å følge lenken under.

Bærekraft i Formue

Kontakt oss