Bevare & utvikle

Risikospredning

Har du god spredning på investeringene dine? Fond fremfor enkeltselskaper? Globalt og nordisk? Aksjer, renter, eiendom og selskaper utenfor børs?

Putt ikke alle eggene i én kurv. Å spre risikoen på intelligent vis er kilden til mer robuste porteføljer.

 

God risikospredning gjør deg i stand til å oppnå høyere avkastning med samme risiko som i en portefølje med mindre spredning av risikoen. Eventuelt kan risikospredningen gi deg samme avkastning – men med lavere risiko – enn om porteføljen ikke spredte risikoen optimalt.

 

Vår erfaring fra snart 20 år med porteføljebygging for våre kunder viser at det gir bedre risikojustert avkastning å være investert i:

  • Mange verdipapirer relativt til ett verdipapir.
  • Mange fond relativt til ett fond.
  • Verdipapirer i mange land og markeder, relativt til ett land eller ett marked.
  • Flere aktivklasser relativt til én aktivaklasse.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss