Bevare & utvikle

Oversikt

Har du en samlet oversikt (rapport) over alle dine investeringer?

Vår erfaring er at mange synes det er krevende å holde oversikt over sine finansielle eiendeler. De får ikke god løpende rapportering av sin totalportefølje.

 

De fleste har gjort investeringer hos ulike tilbydere tidligere, kanskje man har flere bankforbindelser og investeringer i eiendom og lignende. Det er lett å miste oversikten over investeringene når informasjon må hentes fra flere ulike steder med varierende rapporteringsfrekvens.

 

43 prosent av de som gjør vår test har ikke fullstendig rapportering på sine investeringer

Mange banker tilrettelegger nå for at man enkelt kan legge til bankkontoer fra andre banker i nettbanken eller i mobilappen. Det er derimot ikke like lett å samle informasjonen om alle investeringer ett sted. God løpende oversikt over din totalportefølje er viktig for å kunne vurdere hele risikobildet og sikre at forvaltningen skjer i tråd med planen som er lagt. Derfor har vi utviklet rapporteringsløsninger som har mulighet til å rapportere på samtlige av våre kunders investeringer – både porteføljen de har i samarbeid med Formue og de investeringer kunder har gjort i samarbeid med en annen part.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss