Eiendom 2021

Våre eiendomsløsninger

Formue har i over 20 år investert i eiendom gjennom ulike løsninger og strategier. I starten ble det i stor grad investert i Norge og Sverige. Etterhvert ble eksponeringen bredere, først mot resten av Europa, deretter USA og tilslutt Asia. Dette har gitt våre kunder en bred og effektivt forvaltet portefølje på tvers av ulike risikoklassifiseringer, eiendomssektorer og geografi.

12,2%

Årlig avkastning i årgangsprogrammene

Årgangsprogram

Siden 2013 har det vært lansert totalt ni løsninger som sammen utgjør dagens årgangsprogram. Dette har gitt våre kunder en global eksponering fordelt på tvers av alle eiendomssektorer. Årgangsprogrammene har vært indirekte investert i over 10.000 eiendommer fordelt på over 600 investeringer globalt.

6,6%

Årlig avkastning i Real Estate Core +

Real Estate Core +

Real Estate Core + ble etablert i 2017 for å gi kundene mulighet til å investere i lavrisiko eiendommer med god beliggenhet og lite behov for utvikling eller rehabilitering. Totalt sett har Real Estate Core + eksponering mot 47 eiendommer i Norden.

milliarder kroner i eiendom

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 hadde Formue rundt 118 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning. Investeringsporteføljen er satt sammen av flere aktivaklasser, der eiendom står for i underkant av 9 prosent av den samlede porteføljen, som tilsvarer i overkant av 10 milliarder norske kroner.

Hold musepekeren for detaljer

Fordeling på sektorer i årgangsprogrammene

Årgangprogrammene har vært lite investert i handelseiendom og hoteller. Kapitalen har vært vektet mot industri­ bygg, bolig og sentralt beliggende kontor­ eiendom. Vi ser derimot at det kommer interessante kjøpsmuligheter også innenfor hotell og handelseiendom.

Last ned rapporten

Et veldiversifisert årgangsprogram

Våre årgangsprogrammer gir diversiferte investeringer i bygg på tvers av ulike eiendomssektorer og regioner. Totalt inneholder alle årgangsprogrammene over 600 underliggende investeringer i over 10.000 eiendommer.

Les mer i rapporten

Amerika

5 forvaltare
80 Investeringer
1.300+ Eiendommer

Europa

21 forvaltare
450+ Investeringer
9 000 Eiendommer

Asia­-Pacific

2 forvaltare
32 Investeringer
320+ Eiendommer

Avkastning

7,3% 2020
11,4 % Siste 12 mnd.
5,9 % Hittil i år

God utvikling i Real Estate Core +

Real Estate Core + har hatt en meget god utvikling gjennom pandemien. Det skyldes at det har vært lite investert i kjøpesentre og hoteller, men også at leietagerne i hovedsak var lite påvirket av pandemien. De underliggende eiendommene har typisk lav ledighet, høy teknisk standard, god beliggenhet og derav relativt lav ledighetsrisiko på sikt.

Les mer i rapporten

eiendommer i Norden

Totalt sett har Real Estate Core + eksponering mot 47 eiendommer hvorav 37 befinner seg i Norge, 3 i Sverige, 3 i Danmark og 4 i Finland. Disse eiendommene er fordelt på tvers av ulike sektorer, der nærmere 70 % av investeringene er i kontor, bolig og industrieiendom slik som lager­ og logistikkbygg.

Vårt bidrag for redusert karbonavtrykk

I dag står eiendomssektoren for rundt 40 prosent av verdens CO2-utslipp. Ved å kombinere kunnskap og handlekraft tar vi en aktiv rolle for å redusere de avtrykkene vi kan påvirke for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi har intergrert ESG som en del av vår arbeidsmetodikk og dette bruker vi i vår forvalteranalyse når vi går i gang med å velge forvaltere til våre kunders kapital.

Eiendomssektorens økologiske fotavtrykk i verdenssammenheng

icon

55%

Globalt strømbruk

icon

50%

Forbruk av naturressurser gjennom bygging

icon

39%

Energirelatert karbondioksidutslipp

icon

30%

Energiforbruk over hele verden

icon

1%

Bygg over hele verden som er vurdert karbonnøytrale

Kontakt oss