Alle trenger en plan, få har det

Skrevet av Formue

Hva ville du gjort om du vant i lotto? Eller om du selger gründervirksomheten din? Svaret på dette scenariet kan gi deg en innsikt i deg selv og dine prioriteringer. God formuesforvaltning handler om å tenke langsiktig og planlegge for forskjellige framtidsscenarier.

De fleste har sannsynligvis noen ideer om hva de ville gjort med lottogevinsten, enten de hadde penger fra før eller ikke. For noen kan dette gi mulighet til å kjøpe seg noe man alltid har drømt om, for andre kan det gi mer tid med nære og kjære, eller handlingsrom til å skape enda mer.

Der det finnes en drøm bør det også finnes en strategi

Hvordan du resonnerer rundt dette avslører mye om hvordan du er som person. Disse resonnementene er gjerne instinktive reaksjoner fremfor nøye uttenkte investeringsstrategier. Men nettopp slike hensyn er viktige i arbeidet med en god og relevant investeringsstrategi.

Å vinne i lotto er en uforutsigbar hendelse. Derimot er det andre hendelser i livet med innvirkning på formuen din som er forutsigbare. Den hardtarbeidende entreprenøren kan legge planer om å en dag selge seg ned i bedriften. Det samme gjelder for den arbeidsomme datteren, som vet at hun i løpet av et par år skal overta ansvaret for familiebedriften. Der det finnes en drøm bør det også finnes en strategi for den dagen drømmen blir virkelighet. Hvordan kan en formuesforvalter bistå i å planlegge for en slik framtid?

Har du planlagt for dette?

Statistisk sett starter reisen mot formuen for mange entreprenører og andre velstående personer rundt 35-årsalderen. Etter noen år med hardt arbeid gjøres du kanskje til partner, eller mottar din første bonus. Det leder til at du må fatte en rekke avgjørelser om hvordan du skal investere din opparbeidede kapital. Deriblant hvem du vil gi ansvaret med å bistå når aksjemarkedene stormer som verst. De kommende fem årene arbeider du desto hardere, slik at du til slutt, i 45-årsalder, kan selge deg ned, for eksempel for å kunne satse på et nytt, spennende prosjekt.

Innen fylte 50 år kan de personlige forutsetningene ha endret seg drastisk – flytting, skilsmisse og nye karrieremuligheter er alle viktige hendelser som påvirker formuen. Det er overraskende få som forhåndsplanlegger for at slikt kan skje.

Det er dette formuesforvaltning handler om – å bruke erfaring og ekspertise til å legge planer, slik at du er i forkant av mulige hendelser. Dermed kan du føle deg trygg på at det finnes en strategi og en plan når de store hendelsene kommer. Men for å komme dit må du og formuesforvalteren din først etablere et fortrolig forhold.

En skreddersydd tilnærming

Hva er oppskriften for å nå sluttmålet, men samtidig føle seg sikker og stabil underveis? Hvordan får du satt opp en målrettet formuessplan? Vår oppfordring er å finne en formuesforvalter som forstår din livssituasjon, som tenker langsiktig og som har erfaring med formuesplanlegging i hvert stadie av din reise.

Når vi spør våre kunder hva de anser som den viktigste faktoren i vellykket forhold mellom kunde og formuesforvalter, nevner hele 34 prosent av respondentene «forståelse for deres mål» som det aller viktigste. Spesielt kvinner og millennials er opptatt av dette.

Derfor er det viktig at du som kunde opplever at formuesforvalteren du snakker med forstår din situasjon og dine livsmål. Enten du er en 35 år gammel serieentreprenør eller en 65 år gammel bedriftsleder. Med ulike mål og ulik plasseringshorisont kan disse to personene umulig ha samme strategi for å nå sine mål.

Vi fokuserer på helheten

Det finnes ingen felles oppskrift som kan føre enhver kunde fram til hans eller hennes mål. Selv måloppnåelse bedømmes ulikt fra kunde til kunde. Våre undersøkelser viser at 20 prosent av kundene vurderer formuesforvalterens prestasjon i henhold til finansielle resultater, 25 prosent vurderer opp mot hvordan livsmål oppnås. 20 prosent ønsker utelukkende å se en positiv utvikling i deres investerte kapital, uavhengig av markedsutviklingen. Kvinner legger som regel større vekt på å ha en målbasert plan enn det menn gjør.

Vår rådgivning setter deg som kunde i sentrum. Det innebærer blant annet at formuesforvalteren må lykkes i å kommunisere på en helhetlig måte. Dette vil gi formuesforvalteren god forståelse av deg og dine behov, og det vil fremme et nødvendig tillitsforhold mellom dere. Begge deler er en forutsetning for en virkelig god kundeopplevelse.

Oppsummering:

  1. Vær tydelig med forventningene: Ved å utarbeide målene du ønsker å oppnå sammen med formuesforvalteren kan du sammenligne utviklingen mot dine mål, og la disse avgjøre om forholdet er vellykket eller ikke.
  2. Du og formuesforvalteren må ha en kontinuerlig dialog og sikre at planen dere har laget er tilpassingsdyktig og dynamisk, slik livet er. Denne dialogen bør innbefatte en diskusjon om valg av metode, men også hvordan formuesforvalterens anbefalinger vil bidra til at dine framtidige mål kan oppnås.
  3. Fokus på å hele tiden skape kundeverdi. Du som kunde er opptatt av å få ut maksimal verdi for den avgiften du betaler. For at du skal ha reell mulighet til dette kreves det transparens i forholdet.