Atferd teller: Mind the gap!

Skrevet av Formue

Det amerikanske analyseselskapet Dalbar har samlet inn fondsinvestorers avkastningsresultater i over 30 år. Ved å sammenlikne investorenes oppnådde avkastning fra å eie fondene med avkastningen i markedet, har de dokumentert et gap mellom markeds- og kundeavkastning. I Formuesforvaltning omtaler vi dette gapet som «mind the gap».


Kilde: Dalbar’s 2019 Quantitative Analysis Of Investor Behavior survey.

Ukens figur er hentet fra den nylig publiserte 2019-rapporten til Dalbar. Figuren viser at aksjefondsinvestorer i USA har hatt en årlig realavkastning på 1,7 prosent fra 1998 til 2018. I samme periode har det amerikanske aksjemarkedet gitt en snittavkastning på 3,5 prosent. Med andre ord har investorenes avkastning vært nesten to prosent svakere enn markedsavkastningen i snitt.

Gapet oppstår fordi mennesker styres av følelser; når vi er optimister og ser lyst på fremtiden, ønsker vi å kjøpe aksjer, men når vi er pessimister og alt ser mørkt ut, ønsker vi å selge. Dersom følelsene får overtaket i investeringsprosessen, kan man fort bli sin egen største fiende i formuesforvaltningen.

2018 var på ingen måte noe unntak fra det langsiktige bildet. Etter en svak avslutning på fjoråret endte årsavkastningen i det amerikanske aksjemarkedet på minus 4,4 prosent, men aksjefondskundene tapte i gjennomsnitt 9,4 prosent; mer enn det dobbelte av markedet.

Variasjoner i vår følelsesmessige tilstand gjør at atferd blir det største hinderet på veien mot langsiktig suksess i forvaltningen. Det er derfor Formuesforvaltning setter «mind the gap» høyt på agendaen i arbeidet for å hjelpe kunder med å bevare og utvikle formuen på veien mot et rikere liv.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]