Bærekraftig eierskap – hva rommer det?

Skrevet av Formue

Hva mener vi med “bærekraftig?” Og hva innebærer “eierskap” egentlig? Hver av disse ordene fortjener å bli utforsket i flere dimensjoner, skriver Patricia Angus tilknyttet professor ved Colombia University. 

Som vi vet, kontrollerer kvinner en stor del av verdens midler, enten de er selvskapt eller arvet. Handlingene vi tar individuelt og samlet vil påvirke den verden fremtidige generasjoner vil få. Basert på min erfaring med å gi råd til formuende familier i nesten tre tiår og å utdanne studenter fra hele verden, finner jeg to spørsmål særlig aktuelle nå: Hva mener vi med “bærekraftig?” Og hva innebærer “eierskap” egentlig? Hver av disse ordene fortjener å bli utforsket i flere dimensjoner. 

Patricia Angus er tilknyttet professor og administrerende direktør for Global Family Enterprise Program og fakultetsdirektør for Enterprising Families Executive Education ved Columbia University’s Graduate School of Business. Denne artikkelen er hennes bidrag til Formues Scan Her Wealth -rapport.

Eierskap rommer mer enn fysiske verdier

La oss begynne med eierskap. På overflaten er det enkelt å tenke på eierskap av ting, dvs. håndfaste gjenstander. Vi eier en bil, et maleri eller et hus. Vi har også eierskap av mer komplekse ting som aksjer i en familiebedrift. Når vi tenker på arven vi skal etterlate oss er det disse eiendelene vi tenker på. Alt virker klart. Men i virkeligheten er ikke eierskap så enkelt. Faktisk kan det være en sinnstilstand og en følelse dypt inne i oss. For eksempel er det velkjent innen fagfeltet familieeierskap at “emosjonelt eierskap” til en bedrift kan oppleves like tilhørende som et juridisk eierskap. Og når vi tenker på eierskap av en virksomhet eller en eiendel som er arvet gjennom generasjoner, innser vi at vår tid som eiere faktisk kan være ganske kort.

Vi er alle forvaltere

Hvis en bedrift eller de økonomiske ressursene den har skapt arves over flere generasjoner, er hver og en av oss bare en forvalter for en del av dens reise. Vi kan utvide dette perspektivet til “eierskapet” til planeten som vi alle deler. Akkurat som i en familiebedrift, har ingen av oss full kontroll over skjebnen til miljøet. Eierskap er alltid midlertidig. Det er derfor vi alltid må ta eierskap på alvor og tenke på den påvirkning vi har som eiere og forvaltere for fremtiden. 

Denne artikkelen ble først publiser i Formues rapport Scan Her Wealth. Last ned Scan Her Wealth her 

Kvinnelige eiere kan påvirke

Bærekraftig er enda mer komplekst. Det bekreftes av de mange definisjonene som dukker opp i ulike sammenhenger. Selv foretrekker jeg definisjonen fra FNs bærekraftsmål: “å møte behovene til nåværende generasjoner uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov.” Igjen favner dette vidt. Ja, konseptet gjelder for miljøet. Men det gjelder også for familier, bedrifter og formuer som går fra generasjon til generasjon. Og selv om en bedrift ikke lenger eksisterer, kan den leve videre i nye former – en likvid formue, omdømme, identitet i et fellesskap og mye mer. Alt dette går videre fra en generasjon til den neste. Her har en kvinne som virkelig bryr seg om planetens skjebne, en utrolig mulighet og kapasitet til å ta grep. Som eier kan hun påvirke forretningspraksisene til en familiebedrift. Med sin kapital kan hun samarbeide med sine rådgivere for å investere sin formue på måter som gjør miljøet mer bærekraftig. Hun kan ta tak i miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) utfordringer på flere nivåer. Dette kan være så enkelt som en filtrering mot negative investeringer eller så avansert som å utvikle en portefølje som måles på ESG-parametere. 

Alle elementene i ESG må få plass

De tre initialene – E, S og G – brukes ofte for å oppsummere målene for bærekraft. Det er generelt akseptert at man må se på miljømessige, sosiale og styringsmessige mål for å oppnå bærekraft. Hvis de er søsken, kan man imidlertid si at miljøet får all oppmerksomheten mens den sosiale og styringsmessige delen ofte er de yngre søsknene som går tapt i skyggen av den eldste. Det er naturlig å være mest bekymret for alt du kan se rundt deg – trær, innsjøer, hav – når du tenker på hva som vil gjøre denne planeten og dens befolkning bærekraftig. Imidlertid og paradoksalt nok, og som ofte er tilfelle i den virkelige verden, kan oppmerksomheten som blir viet til den mest synlige i søskenflokken være ubegrunnet og sette skjebnen til hele familien i fare. Vi må aldri glemme at de sosiale faktorene omfavner alle de miljømessige. Og viktigst av alt, uten god eierstyring har ikke de to andre en sjanse til å overleve. 

“De tre initialene – E, S og G – brukes ofte for å oppsummere målene for bærekraft. Det er generelt akseptert at man må se på miljømessige, sosiale og styringsmessige mål for å oppnå bærekraft. Hvis de er søsken, kan man imidlertid si at miljøet får all oppmerksomheten mens den sosiale og styringsmessige delen ofte er de yngre søsknene som går tapt i skyggen av den eldste”
Patricia Angus

Tabellen viser svarene fra Scan Her Wealht-undersøkelsen Formue har gjort mot over 400 formuende kvinner i Norge, Sverige og Danmark.

Formues arbeid er viktig

Resultatene i årets Scan Her Wealth-rapport viser at de formuende kvinnene deler en dyp bekymring for planetens skjebne. Jeg oppfordrer dem, og alle som tenker på vår fremtid, til også å vurdere eierstyring. Eiere er til syvende og sist ansvarlige for styringen av sine virksomheter. Som styremedlemmer har vi muligheter til å veilede og styre mot en mer bærekraftig retning. Det er gjennom opprettelsen og driften av familieråd, eierdirektiver og deltakelse i styrebeslutninger at kvinner kan forbedre styringen mot et mer bærekraftig miljø. 

Bærekraften i en virksomhet, i familiens levesett og i formuene som eies av familien bestemmes til syvende og sist av eierne. Av denne grunn er arbeidet som Formue gjør med å forstå interessene, motivasjonene, kunnskapen og praksisene til eierne, avgjørende. Ikke bare for virksomhetene deres, men også for samfunnet de lever i og miljøet på planeten vår.  

Å forstå hva bærekraftig eierskap betyr, og hvordan det kan oppnås, spesielt gjennom god eierstyring, er et viktig arbeid, og denne studien er et riktig skritt på veien. 

Patricia Angus er tilknyttet professor og administrerende direktør for Global Family Enterprise Program og fakultetsdirektør for Enterprising Families Executive Education ved Columbia University’s Graduate School of Business. Som anerkjent ekspert innen feltet har hun gitt juridisk og strategisk rådgivning til globale familier og familiebedrifter i over tre tiår. Hun er en produktiv forfatter og administrerende direktør i Angus Advisory Group LLC. Artikkelen er publisert i Scan Her Wealth 2023. Last ned rapporten her. 

Kontakt oss