Drømmer du om en karriere innen finans?

Skrevet av Hanna Thuresson

Satser på kvinnene: Formuesforvaltning ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for flinke folk. Avbildet er Vibeke Bryde Christensen, rådgiver i Oslo sammen med kolleger.

Formuesforvaltning er opptatt av å ha et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi ønsker at enda flere damer søker en karrierevei innen finans.

Iselin Storbekk startet i Formuesforvaltning i august i år. Hun er en av flere nyansatte ved våre regionskontorer i løpet av inneværende år, og det vil søkes etter flere ansatte i 2021.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot av helt suverene kolleger. Vi var flere nyansatte samtidig som fikk et veldig godt gjennomført introduksjonsprogram, og ble kjent med hverandre. Vi fikk også en god presentasjon fra flere sentrale ressurspersoner i selskapet, forteller Iselin.

Klikk her for å se våre ledige stillinger.

Hva er grunnen til at du ønsker å jobbe innen finans?

– Finans, og forvaltning spesielt, opptar meg fordi det har stor betydning for relativt mange å få god rådgivning på disse områdene. Samtidig er finansmarkedet en elementær driver i samfunnet vårt og jeg syns det er viktig å se ulike mulighetsrom og forstå konsekvensene av bevegelsene i markedet. Det betyr selvfølgelig også mye å kunne være med å bidra til at kundene våre kan leve det livet de ønsker, da de får rådgivning i alt fra pensjon og kunst, til skatt og formuesplanlegging. Det å være en del av dette gir en svært god følelse, det kan jeg love, fortsetter hun.

F.v.: Iselin Storbekk og Morten Nereng fra vårt kontor på Lillehammer.

Hva tenker du om å jobbe i en mannsdominert bransje? Hvordan er dine erfaringer så langt?

– Uavhengig av kjønn, vil jeg si at Formuesforvaltning er rett sted å være om du har ambisjoner om å lære av de beste i finansbransjen, og å lykkes sammen med veldig gode kolleger. Selskapet passer også godt for deg som ønsker å gjøre en forskjell for de rundt deg. Jeg tror på en arbeidsplass med god fordeling av kjønn og ulike personligheter, der vi kan utfordre og utvikle oss på en god måte samtidig som vi respekterer hverandre og vil hverandre godt. Og det gjør vi her!

Hva ville du sagt til andre kvinner som ønsker å jobbe i finansbransjen? Har du noen gode tips eller råd?

– Bransjen og faget er spennende, og i mange selskaper legges det til rette både for fleksibilitet og muligheter for videre utvikling. Jeg opplever at Formuesforvaltning er et fremoverlent og fokusert selskap som virkelig bryr seg om deg. Det tilrettelegges for at du skal trives godt på jobb, kombinere arbeids- og privatliv på en balansert måte og ikke minst utvikle deg selv hver eneste dag. Dette gjør at du hele tiden ønsker å strekke deg enda lengre.

Er det noe du mener at Formuesforvaltning eller bransjen kunne gjort annerledes for å tilrettelegge for en mer likestilt kjønnsbalanse i bransjen?

– Finansbransjen får flere og flere kvinnelige kunder og det kan bli et økt behov fremover for en jevnere kjønnsbalanse i finansselskapene. Noen selskaper har kommet lengre enn andre med å fremstå som attraktive for kvinner.  Jeg tror at jo mer vi i Formuesforvaltning får vist frem av våre verdier og utviklingsambisjoner til potensielle nye kolleger, jo mer sannsynlig blir det at enda flere flinke kvinner og menn ønsker å satse på en karriere innen finans.

– Om du som leser dette sitter igjen med en følelse av at du nysgjerrig og lurer på om dette kan være en fin arbeidsplass for deg, synes jeg du skal ringe Ola Gjessing som leder kontoret vårt i Moss for å bli bedre kjent med han og hvilken leder han kan være for deg, avslutter Iselin.

Kontakt Ola Gjessing på telefon: 919 20 267 eller les mer om rollen som rollen i Moss her.

Klikk her for å se flere av våre ledige stillinger.