Lave forventninger til amerikanske aksjer

Skrevet av Formue

Ukesoppdateringene inneholder ukens figur og en oppsummering av aktuelle økonomiske hendelser. Oppdateringene er perfekt for å få faglig påfyll, og kan gi deg ekstra godt nytte av vårt markedsbrev som publiseres en gang i måneden. God lesing!

Vi får ofte spørsmål om hva vi tror om avkastningen i aksjemarkedet fremover. En investor ønsker naturligvis å kjøpe når markedet er billig og selge når markedet er dyrt. For å avgjøre om markedet er dyrt eller billig, er det vanlig å se på aksjekursen i forhold til verdiskapingen som skjer i selskapene. Teorien er at over tid vil det være samsvar mellom overskuddene eller underskuddene selskapene leverer (selskapenes verdiskapning) og den prisen selskapet får i aksjemarkedet. Dersom aksjekursen har steget mer enn det selskapet har levert av verdiskapning, er det rimelig å forvente at aksjekursen ikke vil stige like mye fremover, slik at forholdet normaliseres.

Når Formuesforvaltnings skal vurdere om aksjemarked er høyt eller lavt priset bruker vi såkalt syklisk justert p/e (blå linje). Det er et verdimål som ble oppfunnet av Benjamin Graham og David Dodd, Warren Buffetts læremestre da den legendariske investoren studerte ved Columbia University i New York på 1940- og 1950-tallet.

Syklisk justert p/e ser på prisen i aksjemarkedet (price (p)) i forhold til gjennomsnittlig inntjening/resultater fra selskapene over siste tiårsperiode (earnings (e)).

I grafen kan vi se at amerikansk syklisk justert p/e er i dag i underkant av 30 (jf. sort linje). Dette er veldig i høyt i historisk sammenheng. Hittil har det vært en tett sammenheng mellom syklisk justert p/e og avkastning over perioder på ti til tjue år. Dette betyr at en periode med høy p/e har blitt etterfulgt av en periode med lav avkastning og visa versa.

Ved å sammenlikne dagens nivå med historiske erfaringer kan vi lage en avkastningsforventning i amerikanske aksjer de neste ti til 20 årene. Fra figuren ser vi at nåværende prising av markedet gir en langsiktig avkastningsforventning på 0,8 prosent utover inflasjonen.

Uvanlig høy prising i USA gir uvanlig lave avkastningsforventninger. Amerikanske aksjer har lavere vekt i våre anbefalte porteføljer enn i en indeksportefølje.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]