ESG: Synd eller dyd på veien mot et mer bærekraftig samfunn?

Skrevet av Formue

Bærekraftige investeringer har blitt stadig mer populært. Finanssektoren blir ofte trukket frem som en sentral aktør for et mer bærekraftig samfunn. Er ESG-industrien en synd eller en dyd? Det spørsmålet stiller Stephanie Mooij i artikkelen «The ESG Rating and Ranking Industry: Vice or Virtue in the Adoption of Responsible Investment?», publisert i 2017 i tidsskriftet Journal of Environmental Investing. Artikkelen var del av Mooijs doktorgrad fra 2018 ved Oxford University om ESG i finans.


Kilde: Stephanie Mooij, doktorgrad og artikkel i Journal of Environmental Investing 8, No. 1 (2017), “The ESG Rating and Ranking Industry: Vice or Virtue in the Adoption of Responsible Investment?”.

Figuren er hentet fra den nevnte artikkelen og doktorgraden. Den viser utviklingen i antall aktører som arbeider med ESG. Siden midten av 1990-tallet har det vært eksplosiv vekst i antall ESG-initiativ. Med ESG-initiativ menes enhver organisasjon som fokuserer på ESG, enten gjennom rating og vurdering av selskaper eller organisasjoner som har lansert ESG-relaterte produkter.

I artikkelen konkluderer Mooij med at ESG-industrien er mer en synd enn en dyd av flere årsaker. Mangel på standardiserte metoder og fravær av transparens i kombinasjon med tidvis dårlig informasjonskvalitet har bidratt til at kostnadene er høyere enn fordelene.

ESG-industrien kan stå ved et veiskille: Det høye antallet aktører, som for eksempel ratingselskaper, rangeringer og indekser, har bidratt til å spre mer forvirring enn fordeler, skriver Mooij. De store manglene ved dagens system kan i verste fall føre til omfattende feilallokering av kapital i jakten på bærekraftige investeringer. Mooij mener at ESG-industrien må gjennom en modningsfase, hvor antall aktører i ESG-industrien må ned, for å rydde unna utfordringene som er til hinder for bærekraftig investeringsvirksomhet.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]