Fletter seg en fremtid

Skrevet av Formue

Et samarbeid mellom Mester Grønn og Partnership for Change (PfC) har sikret 300 etiopiske kvinner arbeid. Med ferdigheter i det lokale kurvhåndverket, fletter kvinnene seg ut av ekstrem fattigdom.

– Jeg er så lykkelig for at jeg får være med på kurvprosjektet. Det gjør at jeg kan tjene penger på ferdighetene mine. For meg har dette vært den eneste måten å bryte ut av fattigdomssyklusen på, sier Misaye Cherinet. Misaye er en av 300 kvinner som deltar i PfCs og Mester Grønns kurvprosjekt LEWUT, som betyr forandring på etiopisk. Mester Grønn har designet og bestilt 8000 kurver som har blitt  produsert av 300 fattige kvinner i byen Bahir Dahr i Etiopia. Kurvene kommer nå for salg i alle Mester Grønns butikker.

Målet er økonomisk uavhengighet

Kvinnene ble engasjert av PfC og hovedmålet med prosjektet er å få kvinnene inn i den formelle økonomien og gjøre dem økonomisk uavhengige.

Takknemlig: Misaye Chernet er redd for å miste inntekten fra kurvproduksjonen

– Jeg er et eksempel på hvordan fattigdom gjentar seg fra generasjon til generasjon. Foreldrene mine jobbet som dagarbeidere og tjente bare to birr (60 øre, red. anm.) om dagen. Søsknene mine og jeg ble oppdratt i ekstrem fattigdom, og vi hadde ingen mulighet til å gå på skole. For alle jenter som kommer fra fattige familier, er det fremste målet i livet å bli gift. Jeg ble giftet bort som 14-åring, til en mann på 20, sier Misaye, som opprinnelig er fra den lille landsbyen Enkiba, langt ute på den etiopiske landsbygda.

Alene uten inntekt

Misaye fikk sitt første barn som 18-åring, og har i dag en flokk på seks. Da mannen forlot henne, stod hun igjen alene med alle barna – og ingen inntekt. I tillegg måtte hun ta vare på søsteren som hadde aids. I dag er begge søsknene døde. Lyspunktet er at Misaye nå jobber med kurvfletting, og har sin egen inntekt.

– Jeg er veldig glad for at jeg får være med på kurvproduksjonen. De fem døtrene mine hjelper også til, og i dag tjener jeg over 4000 birr (ca. 1200 kroner) i måneden. Jeg er bare redd for at det livet jeg nå har skapt med kurvflettingen, ikke skal fortsette. Tenk om det bare er et glimt av lykke.

Langsiktig prosjekt

Administrerende direktør i PfC, Anne-Karin Nygård, kan berolige med at prosjektet fortsetter. Gress til flere kurver er allerede bestilt, og PfC er i dialog med Mester Grønn om produksjon på lengre sikt. Selv om Bahir Dahr er kjent for sine vakre kurver, er det første gang produksjonen er organisert etter industriell modell.

– I starten var det utfordrende at mange av kvinnene verken kunne lese, skrive eller regne. Siden kurvene skulle flettes på mål, og ha en viss høyde og omkrets, måtte kvinnene bare prøve seg fram. Men når målene først satt, begynte produksjonen å gå unna, forteller Nygård. Kvinnene får betalt per kurv, og fra å ha ingen eller svært lav inntekt, har de nå en inntekt de kan leve av.

– Som en av dem uttrykte det: «For første gang kan jeg planlegge hva jeg skal kjøpe. Det gjør at jeg også blir mer økonomisk.  Før gikk jeg bare på markedet og fant det jeg kunne kjøpe for de få birr-ene jeg hadde». Kvinnene sparer også penger på en felles konto, som blant annet skal gå til helsehjelp, sier Nygård.

Hun opplever at reelle partnerskap med næringslivet gir resultater.

– Det fordrer imidlertid at næringslivet opptrer, og får plass, som mer enn en donor. Private aktører kan bidra med mye mer enn økonomisk støtte til utvikling, sier hun.

Trenger hjelp til eksport

Erling J. Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn, er enig.

– Kunnskap, ledelse og respekt for enkeltmennesket er noe vi setter høyt i Norge. Vår ledelseskultur er etterspurt i mange afrikanske land. Dessuten trenger afrikanske selskaper hjelp for å komme på eksportmarkedet. Forståelse for detaljer, merking, matsikkerhet og plante- og dyrehelse oppfyller ofte ikke de kravene vi har for import til Norge. Selv om det ofte ikke er mye som skal til, så må alt på plass, og det må leveres kvalitet over tid.  Da trenger man handelspartnere som er villige til å bidra, sier han.

Unik mulighet for kvinnene

Ølstad har handlet med østafrikanske land i nærmere 20 år, og sett hva Fairtrade har betydd med tanke på utvikling og nye muligheter – ikke minst for kvinnelige arbeidere på de store farmene.

– Jordbruk bringer folk ut av fattigdom elleve ganger hurtigere enn noen annen virksomhet, og her kombinerer vi gress- og kurvproduksjon, noe som gir kvinnene som deltar i kurvprosjektet en unik mulighet for seg selv, barna og familiene sine. Ølstad forteller at all gleden og takknemligheten de møter i Øst-Afrika, smitter over på hele Mester Grønn-organisasjonen.

– Vi er også pådrivere for sertifisering av farmene, og ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet samt mer rettferdige arbeids- og lønnsforhold. Det gjør oss tryggere på hva vi selger, og enda stoltere av hva vi klarer å utrette sammen. PfC var en naturlig samarbeidspartner på grunn av deres kjennskap til Etiopia – og ikke minst på grunn av det kvinnenettverket som er bygget opp i landet, og som har gitt gode resultater i en rekke prosjekter.

Nygår mener prosjektet er et pionerarbeid innefor veldedig arbeid.

– Samarbeidet mellom PfC og Mester Grønn er nybrottsarbeid. Det viser hvordan ideell sektor kan gå nye veier.  Mester Grønn har kompetanse på kurver og blomster. De vet hva de vil ha. PfC har lokalkunnskap, kan realisere bestillingen hos grasrota og sikre at kvinnene har anstendig arbeid – derfor lykkes vi! sier Nygård som oppfordrer alle til å kjøpe de flotte kurvene.

– Dette er svært fine kurver basert på lokal håndverkstradisjon i Etiopia. Ved å kjøpe kurvene støtter man et veldig godt prosjekt som bidrar til å gi en rekke etiopiske kvinner økonomisk trygghet for seg selv og sine barn, sier Nygård.

Den 13. mai fra kl 17.00 – 19.00 har PfC et miniseminar om hvordan ideell sektor og næringslivet samarbeider for å bidra til bærekraftig utvikling i Etiopia. Ønsker du å få mer kunnskap om prosjektet er du hjertelig velkommen til å delta! Påmelding til info@pfchange.org.