Formuesforvaltning går inn i Skift

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning ønsker å ta en ledende posisjon blant norske bedrifter som jobber for et mer bærekraftig næringsliv og kapitalmarked. For å oppnå enda bedre resultater har vi blitt en del av klimanettverket Skift.

– Vi har engasjerte kunder, der mange har drevet eller driver virksomheter selv. Flere og flere er opptatt av klimaavtrykket fra bedriften de eier, familien og formuen. Formuesforvaltning er en stor virksomhet som har mulighet til å påvirke, og den muligheten ønsker vi å utnytte enda bedre fremover, sier konsernsjef Øystein Bø i Formuesforvaltning.

– Vi har derfor med stor entusiasme gått inn i klimanettverket Skift. Vi ønsker å utveksle ideer og innsikt med de andre bedriftene i nettverket. Når vi står sammen med noen av landets ledende bedrifter har vi større mulighet til å få til fremgang og oppnå resultater, sier Bø.

En pådriver for gode klimaløsninger

Fram til nylig har Norge hatt som mål at utslippene av klimagasser, i samarbeid med EU, skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. I februar varslet regjeringen et nytt, ambisiøst klimamål, der utslippene skal kuttes til mellom 50 og 55 prosent innen 2030.

Skift er et nettverk med de mest klimaambisiøse selskapene og organisasjonene i Norge. Medlemmene skal være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og 2050.

Gjennom nettverket samarbeider medlemmene om en rekke prosjekter hvor de kan få til bedre resultater sammen. Dette er spennende prosjekter som kan gi så gode resultater at Norge blir et utstillingsvindu for løsninger på klimakrisen.

– En stor formue gir makt, og med makt kommer det et ansvar om å handle i klimakrisens tidsalder. Vi er derfor svært glade for å ha med Formuesforvaltning og deres kompetanse inn i Skift, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Ansvarsfull forvaltning

Formuesforvaltnings visjon er å gi kundene et rikere liv. I den visjonen ligger det et løfte om å levere en ansvarlig forvaltning av kapitalen kundene har betrodd oss. Samtidig går vårt oppdrag ut over det å kun skape finansiell avkastning. Vi skal bidra til å redusere bekymringer og realisere mål, slik at vi kan være med på å gi kundene et rikere liv her og nå. Å ta ansvar for neste generasjon på en bærekraftig måte, er en del av helheten som gir et rikere liv for stadig flere kunder.

– Derfor har vi lagt FNs bærekraftsmål til grunn for vår bærekraftstrategi. Vi arbeider stadig med å integrere målene i virksomheten, og ikke minst i valg av forvaltere og investeringer for våre kunder. Der kan vi være med å påvirke bransjen og andre i riktig retning, sier Bø.

Haugland er opptatt av å få frem at Skift jobber på vegne av næringslivet, og at næringslivet skal drive butikk.

– Skifts standpunkt er at definisjonen på “god butikk”, er å spille på lag med en bærekraftig utvikling av markedet, sier Haugland.

Flere pilotprosjekter i gang

Vil ha med næringslivet: – Skifts standpunkt er at definisjonen på “god butikk”, er å spille på lag med en bærekraftig utvikling av markedet, sier administrerende direktør Bjørn Haugland i Skift

I dag består Skift av rundt 30 medlemsbedrifter og organisasjoner. Blant disse er noen av landets største bedrifter som Schibsted, Statskraft, Statsbygg, PWC, Telenor og Storebrand. Syv pilotprosjekter pågår allerede, der ulike medlemmer av nettverket samarbeider om å nå konkrete mål.  Prosjektene er blant annet innenfor sirkulær økonomi, grønne innkjøp og utslippsfri transport.

– Vi er helt overbeviste om at markedet kommer til å gå raskere og raskere i en grønnere retning. 2019 ble året vi virkelig fikk se startskuddet på denne trenden. Bedrifter og investorer må gjøre seg klar for dette, og Formuesforvaltning ligger allerede langt fremme i skoen når det kommer til fornuftige, grønne investeringer. Det vil derfor være svært fruktbart å inkludere dem i vårt nettverk, sier Haugland.

Formuesforvaltning er motivert for å øke innsatsen, lære mer og gjennom samarbeid med andre bidra til fremgang.

– De som går først, lærer mest. Vi tror at vår kompetanse innenfor forvaltning gjør at vi kan bidra med mye inn i Skift, samtidig som vi kan nyte godt av å delta i et slikt fremoverlent nettverk. Vi er allerede i gang og skal møte flere av bedriftene i nettverket i nær fremtid, avslutter Bø.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft her.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.