Formuesforvaltning skifter navn til Formue

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning har nå betydelig virksomhet i Sverige og Norge, med rundt 350 medarbeidere som hjelper våre kunder med rådgivning og forvaltning. Nå samles virksomhetene under et felles merkenavn – Formue.

– Da vi etablerte Formuesforvaltning i år 2000 var det ikke bare oppstart av et nytt selskap. Vi innførte et nytt tankesett og en helt ny tjeneste. Helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først, sier administrerende direktør Øystein Bø og legger til:

– Vi har bygget sten på sten til den virksomheten vi har i dag. Med navnet Formue viderefører vi vår stolte historie, samtidig som det tydeligere formidler den posisjonen vi har i markedet – en nordisk aktør som skaper resultater for kundene utover avkastning på kapitalen vi forvalter.

Se vår nye kampanjefilm:

Formue – en evne

Det nordiske ordet formue kommer fra tyske vermoge, som kan oversettes til evne. Hver formue har en historie og et potensial eller en evne. Anvendt riktig kan en formue både skape trygghet og bidra til å realisere ideer. Ved å investere formuer stilles det også viktig kapital til rådighet for næringsliv og kapitalmarkeder.

– Vår oppgave som rådgiver er å hjelpe kundene med å ta ut det potensialet som ligger i formuene, sier Bø.

– Vi så tidlig at kundene ønsket inspirerende samtaler rundt hva de kunne oppnå med sine formuer, fremfor kompliserte dialoger rundt finansielle produkter. Det inspirerte oss til å utvikle vår prisbelønte rådgivning som har hjulpet mange med å gjennomføre verdifulle endringer i sine liv.

Nordisk aktør med nordiske verdier

Formue er en nordisk aktør med nordiske kunder. Det speiler selskapets verdigrunnlag og måten selskapet jobber på.

– Vår nordiske forankring guider oss i det vi gjør. Nordiske kvaliteter som funksjonalitet, godt håndverk og transparens står sentralt i alt fra kundeopplevelsen til vårt visuelle uttrykk. Samtidig speiler vår nordiske tilhørighet selskapets verdier når det kommer til inkludering, samfunnsansvar, bærekraft og likestilling, sier Bø.

Vokser videre

De siste årene har mange dyktige entreprenører i Norge og Sverige lykkes med å skape verdifulle bedrifter og transaksjonsnivået har vært høyt. Formue har stor etterspørsel etter rådgivning.

– Vi ble i fjor tilført 15 milliarder kroner i ny kapital takket være tilliten fra eksisterende og nye kunder. Sammen med 13 milliarder i avkastning til kundene bidro det til at kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning økte med 28 milliarder kroner til 128 milliarder kroner, sier Bø.

– Vårt selskap utvikles kontinuerlig. Navnet Formue speiler det selskapet vi er i dag samtidig som det utfordrer oss til å gjøre mye mer.  Viktige mål fremover er å utvikle tjenester og rådgivning som kundene opplever som enda mer verdifulle, og hjelpe flere i større deler av Norden. I løpet av året åpner vi tre nye kontorer i Sverige og ser på muligheter også utenfor Norge og Sverige. Vi gleder oss til reisen fremover med alle vår nåværende og fremtidige kunder.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss