Formuesforvaltning styrker eierstrukturen

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning ønsker Industrikapital Investment Partner (IK) og ICG velkommen som nye minoritetsaksjonærer i selskapet.

Formuesforvaltnings visjon er å gi våre kunder et rikere liv gjennom en unik kundeopplevelse. Den nye eierstrukturen vil gi oss tilgang til ytterligere kapital og kompetanse som styrker oss i neste etappe.

– Det er hyggelig å kunne ønske Industrikapital Investment Partner (IK) og ICG velkommen som nye minoritetsaksjonærer i selskapet, sier styreleder Harald Troye.

Fortsetter i samme ånd

De to vil være likestilte partnere med en eierandel på til sammen 48,8 prosent. Samtidig reinvesterer ledelse og ansatte i selskapet slik at disse, sammen med gründer Ole Jacob Sunde, vil kontrollere over 50 prosent.

– Med denne nye eierstrukturen er vi trygge på at selskapets verdier og visjon blir ivaretatt i samme gode ånd fremover, sier Troye. Han fremhever at ICG og IK er partnere som deler selskapets grunntanker om uavhengighet i rådgivningen og å alltid sette kundens interesse først.

– Sammen blir vi et sterkt team som vil videreføre selskapets strategi og fortsette vårt arbeid med å stadig utvikle kvaliteten på tjenestene til våre kunder.

Fortsetter i samme ånd: – Med denne nye eierstrukturen er vi trygge på at selskapets verdier og visjon blir ivaretatt i samme gode ånd fremover, sier styreleder Harald Troye i Formuesforvaltning.

 

Nordisk forankring

De nye partnere er internasjonale eiermiljøer med nordisk forankring, som vil bidra med nettverk, tilstedeværelse og komplementær kompetanse.

– Det oppfyller de kriteriene vi satte oss da vi startet denne prosessen. Nå er vi er enda bedre rustet til å utvikle virksomheten i både nåværende og nye markeder, sier administrerende direktør Øystein Bø.

– Begge eiermiljøene er investert i en rekke selskaper innenfor andre tjenesteytende bransjer. Dette vil gi oss ideer og inspirasjon fra ledende aktører i andre bransjer til hvordan vi kan videreutvikle våre tjenester og kundeopplevelse.

Ansatte reinvesterer

Troye trekker frem at ledelsen og ansatte reinvesterer i selskapet og tar en dominerende eierposisjon sammen med gründer Ole Jacob Sunde.

– Dette bekrefter den troen ansatte og ledelse har på selskapet fremover. Formuesforvaltning bygger sten på sten mot et mål om å bli det ledende miljøet for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier i Norden. Med den nye eierstrukturen er vi enda sterkere rustet til å nå det målet, sier Troye.

Testet oss mot et internasjonalt miljø

Gründer og største aksjonær i Formuesforvaltning Ole Jacob Sunde oppsummerer reisen med Formuesforvaltning så langt på denne måten:

– For snart 21 år siden satt jeg på et hotellrom i London og skrev ned tanker om et nytt selskap.  Et selskap som skulle sette kundens interesser først i bransje som hadde glemt kundeperspektivet. I dag er jeg utrolig imponert, stolt og ydmyk over den reisen jeg har vært med på siden den gang. Et stort antall svært dyktige mennesker har samlet seg bak vårt kundeløftet, sier han.

– Jeg er glad for at vi nå etablerer en ny eierstruktur hvor vi tar med oss det beste av det vi står for og samtidig kombinerer det med påfyll av kompetanse og innsikt. Alle selskaper trenger nye impulser. Det får vi nå. Det styrker laget idet vi legger ut på en ny etappe.

Han sier eierskifteprosessen har gitt anledning til å teste selskapets planer på et kompetent og kresent internasjonalt investormiljø.

– De impulser vi har fått underveis i prosessen gjør at jeg er enda mer overbevist om våre muligheter. Og jeg er glad for å være en del av det laget som skal jobbe for å realisere våre mål de neste fem årene.

– Høyeste klasse internasjonalt

Magdalena Svensson i IK fremhever at Formuesforvaltning har lykkes med å vokse organisk ved å vinne tillit fra stadig flere kunder og er rangert på topp innenfor kundetilfredshet.

– Deres tekniske løsninger og rådgivnings- og investeringsplattform er i høyeste klasse internasjonalt, og jeg ser frem til å jobbe sammen med selskapet fremover for å nå deres mål, sier Svensson.

Hun støttes av Peter Berglund i ICG.

– Vi er veldig glade for at Formuesforvaltning har valgt IK og ICG som partnere i denne spennende tiden for Wealth Management-industrien. Basert på vår erfaring med å støtte gode ledelsesteam og gründere, ser vi svært optimistisk på Formuesforvaltnings fremtid, sier Berglund.

Gode tilbakemeldinger

Formuesforvaltning har de siste årene hatt god vekst, takket være den tilliten vi får både fra eksisterende og nye kunder.

– Vi har beholdt kundene gjennom pandemien og vunnet mange nye. Vi jobber kontinuerlig med å levere bedre tjenester til kundene, noe vi får gode tilbakemeldinger på blant annet ved at vi i høst ble kåret til Norges beste selskap innenfor Private Banking for femte år på rad av Kantar Sifo Prospera, sier Bø. Han viser til at markedet for uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner og familier er et langt mer modent marked internasjonalt enn i Norden.

– Vi har en sterk posisjon i Norge – som kan videreutvikles betydelig. I Sverige har vi et godt utgangspunkt, og der har vi ambisjoner om å ta en langt større del av markedet. I tillegg ser vi på mulighetene for å etablere oss i andre land, sier Bø.

– Svært mange av de kundene vi møter mangler en helhetlig plan for sin formue. Mange har heller ikke på plass viktige dokumenter som testament eller fremtidsfullmakt.  Dette sier oss at potensiale for helhetlig, uavhengig rådgivning er stort.

– Givende reise

Transaksjonen innebærer at Petter Neslein, som eide 31 prosent av Formuesforvaltning gjennom investeringsselskapet Pecunia Forvaltning AS, selger seg ut.

– Jeg har vært finansiell investor i selskapet siden 2003. Det har vært en utrolig givende og spennende reise, og investeringen har utviklet seg veldig hyggelig.  Sånn sett har dette blitt en stor enkeltinvestering for Pecunia. Nå åpnet det seg en mulighet for å gjøre vår investeringsportefølje mer diversifisert, og da benyttet jeg meg av den. Jeg har stor tro på Formuesforvaltning fremover og selger med blandede følelser, sier Neslein.

Det er IK Partnership Fund og ICG Europe Mid-Market Fund som vil utgjøre de nye eierne i Formuesforvaltning.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.