God sommer!

Skrevet av Øystein Bø

 

Kjære alle kunder og kontakter av Formuesforvaltning

Av Øystein Bø, administrerende direktør i Formuesforvaltning.

Etter 20 år i Formuesforvaltning har jeg fulgt våre kunder gjennom flere finansielle oppturer og nedturer. Aldri før har jeg opplevd større og raskere svingninger i finansmarkedet enn det vi har sett dette halvåret. Fra et jubelår i 2019 førte utbruddet av Covid-19 til et av tidenes både raskeste og bratteste børsfall i første kvartal. Selv om pandemien på ingen måte er over, har finansmarkedene ved inngangen til sommerferien hentet inn mye av fallet.

Dette halvåret har nok engang synliggjort verdien av en god, langsiktig plan og det å holde en stø kurs gjennom urolig farvann. Det er godt å oppleve at de aller fleste av våre kunder har fulgt våre råd og holdt seg til planen, og at deres diversifiserte porteføljer med bred risikospredning fungerer godt. Det bekreftes ved at avkastningen på en gjennomsnittsportefølje i Formuesforvaltning ved midten av juni var tilbake der den startet ved inngangen til 2020.

Digitale møteplasser

I urolige tider er vi særskilt opptatt av å være nær kundene. Et fysisk møte er i mange tilfeller den beste rammen rundt den gode samtalen. Da Covid-19 inntraff, endret rammebetingelsene seg raskt. Vi har over flere år investert betydelig i teknologi, og det var fint å erfare at dette gjorde det mulig å fortsette den gode dialogen med våre kunder på digitale flater. Mange av dere har også de siste månedene, i større grad enn tidligere, fulgt utviklingen i porteføljene gjennom Formue-appen eller via andre digitale portaler.

Som erstatning for alle arrangementer vi hadde planlagt ved våre kontorer denne våren, satte vi opp ukentlige webinarer med ulike temaer og eksperter. Dette tilbudet har vært veldig populært. Totalt har vi hatt rundt 4.000 deltakere på disse digitale arrangementene. Vi vil derfor fortsette med dette utover høsten.  Samtidig gleder vi oss til å invitere dere til samlinger og møteplasser ved våre kontorer så snart smittesituasjonen tillater det.

Fulgt vår plan

Vi er alle berørt av Covid-19 på ulike vis. For mange bedrifter og bransjer blir ikke situasjonen normal på lenge. Takket være våre lojale kunder, svært dyktige medarbeidere og langsiktig satsing på teknologi har Formuesforvaltning hatt anledning til å holde seg til planen vi hadde lagt for året 2020. Vi har ikke permittert noen av våre ansatte. Tvert imot har vi gjort flere nye ansettelser. I juni overtok vi pensjonsrådgivningsteamet til Gabler med Alexandra Plahte i spissen. Det gjør at vi nå kan gi rådgivning innenfor pensjon med noen av Norges ledende eksperter på området.

Nye kunder

Våre kunder er våre beste ambassadører. Tusen takk for alle de fine tilbakemeldingene i kundeundersøkelsen vi nylig gjennomførte, i samarbeid med analyseselskapet Sentio. Undersøkelsen er viktig for oss. Den gir god innsikt i hva vi må forbedre for at vi skal kunne levere en enda bedre kundeopplevelse fremover. De foreløpige resultatene forteller at dere nok engang er meget godt fornøyd med rådgivningen dere får, rådgivernes tilgjengelighet samt den tekniske utviklingen vi har gjort.  Høy kundetilfredshet blant eksisterende kunder sprer ringer i vannet. I første halvår har vi hatt en betydelig økning i antall nye kunder, og vi ble betrodd tre milliarder kroner i ny kapital fra eksisterende og nye kunder.

Ny femårsplan

Fredag 19. juni var det 20 år siden Formuesforvaltning ble stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene. Vi har bygget selskapet sten på sten og med en målsetning om å bidra til at våre kunder får et rikere liv. Ved utgangen av første halvår har konsernet over 110 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning i Norge og Sverige. Det ligger i vår bedriftskultur at vi hele tiden setter oss nye, ambisiøse mål. Vår strategi ligger fast, men vi vil i høst legge en ny femårsplan for selskapet som skal være vårt kompass fremover.

Vi gleder oss til å realisere den planen sammen med dere.

Tusen takk for tilliten så langt.

 

 

Øystein er en av gründerne bak Formue og har siden 2009 vært selskapets konsernsjef. Han var tidligere leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Han har lang erfaring som rådgiver for formuende familier og har fortsatt kundeansvar ved siden av rollen som konsernsjef.