Har de store blitt for store?

Skrevet av Fredrik Sjetne

Fremgangen til globale teknologigiganter og rask teknologisk utvikling har skapt nye utfordringer for konkurransetilsynsmyndigheter verden over. Nå foreligger et forslag i den amerikanske Kongressen om sterkere reguleringer for å redusere de store aktørenes dominans.

Vi har tidligere illustrert hvordan aksjemarkedet har blitt stadig mer konsentrert de siste årene. Et fåtall store teknologiselskaper har drevet store deler av avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet (les mer om den såkalte FANMAG-effekten her). Teknologigigantene har blitt dominerende aktører innen e-handel, annonsering, smarttelefoni og sosiale medieplattformer.

En undergruppe i den amerikanske Kongressen i USA har fremlagt et forslag om å forsterke tilsynet av teknologibedriftene og regulere dem for å redusere markedsdominansen. Det viser en rapport som ble offentliggjort i forrige uke. Etter over ett år med etterforskning har de kommet frem til at fire av de største amerikanske teknologibedriftene – Amazon, Facebook, Apple og Google – har misbrukt sin markedsposisjon for å hindre konkurranse. Blant annet har de store teknologiselskapene vokst seg enda større ved å kjøpe opp mulige konkurrenter. Data fra Bloomberg viser at de fire selskapene nevnt tidligere pluss Microsoft har gjennomført nesten 500 oppkjøp til en verdi av 161 milliarder dollar det siste tiåret.

Det er ikke første gang myndighetene ønsker å gripe inn i teknologisektoren. For eksempel saksøkte det amerikanske justisdepartementet Microsoft på slutten av 1990-tallet for misbruk av sin posisjon innen operativsystemer til datamaskiner.

Forslagene i rapporten kan potensielt få store konsekvenser for teknologisektoren dersom de vedtas. De mest kontroversielle forslagene kan lede til at de store teknologiselskapene blir splittet opp i mindre selskaper.

Les mer om hvordan de store blir enda større her.