De store blir enda større

Skrevet av Fredrik Sjetne

Teknologiaksjer har fått mye spalteplass den siste tiden. Det er forståelig med tanke på den svært solide oppgangen sektoren har lagt bak seg de siste årene og ikke minst så lang i år. I lys av den siste tids utvikling i aksjemarkedet har de store selskapene blitt enda større.

Vi har tidligere vist figuren, forrige gang i februar, som illustrerer hvor stor andel de ti største selskapene utgjør av den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 (blå linje).

Da vi viste figuren i februar utgjorde de ti største selskapene nesten 25 prosent av indeksen. Siden den gang har andelen steget videre med nesten seks prosentpoeng til 31 prosent. S&P 500-indeksen har ikke vært mer «topptung» på over 40 år. For eksempel utgjør de ti største selskapene en større andel av markedsverdien til indeksen nå,  enn ved toppen før internettboblen sprakk tidlig på 2000-tallet.

Større i verdensindeksen

Fordi USA er i en særstilling i kapitalmarkedene har bølgen med konsentrasjon i S&P 500-indeksen fått betydelig utslag i den brede globale aksjeindeksen MSCI All Country World-indeksen (ACWI). Ved utgangen av august utgjorde de ti største selskapene i ACWI-indeksen 18 prosent. Det er fire prosentpoeng høyere enn i februar.

Gir positivt bidrag

Vi kan nøytralisere effekten av de få store og konsentrerte selskapene ved å se på en indeks der alle selskaper veier like mye, fremfor en indeks der selskapsverdien bestemmer vekten i indeksen. Den markedsvektede MSCI ACWI-indeksen har hittil i år gitt en totalavkasting på 5,4 prosent. Til sammenligning har den likevektede ACWI-indeksen gitt -0,4 prosent hittil i år. Resultatet tegner et bilde av at uten de store selskapene så hadde ikke globale aksjer målt i dollar hatt hode over vannet i år.

Følger den globale indeksen

Forvaltningen og rådgivningen i Formuesforvaltning er bygget opp rundt å skape brede investeringsporteføljer uten unødvendig risiko. Dette betyr at vi ikke har denne konsentrerte eksponeringen og derfor ikke får det samme positive bidraget fra de store teknologiselskapene. Til tross for den relativt store undervekten i de amerikanske teknologigigantene, har god seleksjon og allokering for øvrig bidratt til at den globale aksjeforvaltningen i stor grad har evnet å holde følge med den globale aksjeindeksen hittil i år.