Hjalp kvinner i Etiopia gjennom Covid-krisen

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Produksjon av munnbind ble redningen under pandemien for mange titalls kvinner i Etiopia takket være den veldedige stiftelsen Partnership for Change (PfC). Formuesforvaltning er hovedsamarbeidspartner til PfC, som gjør et viktig arbeid inn mot flere av FNs bærekraftsmål.

Rundt halvparten av verdens befolkning har så lav inntekt at den ikke er til å leve av. Mange av disse er kvinner og unge, og særlig i Asia og Afrika er utfordringene store. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Partnership for Change (PfC) er en ideell organisasjon som bidrar til bærekraftig utvikling ved å blant annet skape arbeidsplasser for kvinner lokalt slik at de blir økonomisk selvstendige. Gjennom å inngå partnerskap med næringsliv, entreprenører, filantroper, investorer og myndigheter, skaper PfC konkrete resultater inn mot FNs bærekraftsmål.

«Fra ved til veving»

PfC har konsentrert innsatsen i Etiopia. «Fra ved til veving» er et av de større prosjektene organisasjonen har jobbet med de siste årene. Kvinner som tidligere var vedbærere og knapt tjente til livets opphold, har fått opplæring og er nå dyktige vevere. Med økonomisk, operasjonell og strategisk støtte fra PfC hadde veveriet før pandemien utviklet seg til en bærekraftig bedrift. Opp mot hundre kvinner hadde fast inntekt fra vevingen. Å ha en arbeidsplass å gå til har skapt økt likestilling, bedre levekår for kvinnenes familier og medført at barna fikk skolegang. En av suksessfaktorene bak veveriet har vært at PfC fikk til et samarbeid med Paradise Fashion, en av Etiopias mest kjente designere.

Fikk anstendig arbeid: En av suksessfaktorene bak veveriet har vært at PfC fikk til et samarbeid med Paradise Fashion, en av Etiopias mest kjente designere.

− Koronakrisen førte dessverre til at salget til Paradise Fashion falt dramatisk. For å sikre at veveriet kunne opprettholde noe drift ble det startet produksjon av munnbind, takket være støtte fra PfC, forteller stiftelsens leder Oscar Haugejorden. Han har tatt over etter Anne-Karin Nygård, som nylig pensjonerte seg.

− Dette prosjektet sysselsatte 45 kvinner ved veveriet og 20 syere hos Paradise Fashion. Paradise Fashion har gitt tilbake til lokalsamfunnet ved å dele ut 5 000 gratis munnbind til veversamfunnet i Gullele. Nå er produksjonen i Paradise Fashion i gang igjen og butikken ved et av byens hoteller er gjenåpnet. Det betyr at flere kvinner kan gå tilbake til arbeidet.

Les mer om de ulike prosjektene her

Jobber via partnerskap

I tillegg til å ha dyktige partnere i Etiopia, er PfC avhengig av samarbeid med partnere i Norge. En rekke privatpersoner, ideelle stiftelser og virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling, gjennom å støtte PfCs arbeid. Blant de finansielle partnerne er AKO Foundation, Erna og Knut Engs Barnefond, Grieg Foundation og Ivar Løges Stiftelse. Et viktig prosjekt for PfC har vært samarbeidet med blomsterkjeden Mester Grønn. Sammen med Mester Grønn og lokale partnere etablerte PfC en virksomhet i Etiopia som produserte håndlagde kurver. Deres første, store oppdrag var 8000 kurver som ble eksportert til Norge for salg i Mester Grønns butikker sommeren 2019. Prosjektet sysselsatte 300 kvinner og kvinnene som deltok fikk kompetanse på å flette kurver på bestemte mål.

Flettet kurver for Mester Grønn: Deres første, store oppdrag var 8000 kurver som ble eksportert til Norge for salg i Mester Grønns butikker sommeren 2019. Prosjektet sysselsatte 300 kvinner og kvinnene som deltok fikk kompetanse på å flette kurver på bestemte mål.

– Mange av våre finansielle partnere har en filantropisk tilnærming. De ønsker å støtte vårt arbeid fordi de tror på vår metode. Den økonomiske støtten gis enten direkte til et bestemt prosjekt eller som generell prosjektstøtte. Andre ønsker å bidra med sin kompetanse, sier Haugejorden som gjerne møter interesserte for å diskutere mulig samarbeid.

Inviterer til samarbeid

– Dersom noen ønsker å ta sosialt ansvar gjennom å bidra til å skape vekst i utviklingsland, kan de med PfC som partner velge prosjekt og følge dette tett. Vi er åpne for ideer og innspill.

Haugejorden trekker frem at PfC har utviklet en modell som fungerer og som kan utvides til flere prosjekter.

−Vi kan alltid bli bedre. Vi ønsker spesielt å videreutvikle vårt samarbeid med næringslivet, både i Etiopia og Norge, og å øke vår evne til å utvikle innovative piloter som kan skaleres, sier han.

− PfC har alltid vært en ærlig organisasjon med stor selvinnsikt. Vi planlegger å videreutvikle våre rutiner for innsamling av data, analyse og læring slik at grunnlaget for vår modell blir enda bedre dokumentert, og for å sikre at våre prosjekt fortsetter med samme høye standard selv når de blir større og mer kompliserte.

Barnehage for barn

En viktig forutsetning for å få flere kvinner i arbeid, er at barna har et barnehagetilbud. Derfor er PfC engasjert i etableringen av en rekke Montesorri-barnehager, inkludert opplæring av pedagoger, assistenter, og ledere. I tillegg har organisasjonen et barnehageprosjekt mot barn som er født og oppvokst i fangenskap sammen med sine fengslede mødre. Det finnes ikke skole eller annet opplegg for barna. De tilbringer hele dagen med sine mødre og de andre innsatte, og har ikke mulighet til å forlate fengselsområdet.

Etablerer barnehager: En viktig forutsetning for å få flere kvinner i arbeid, er at barna har et barnehagetilbud. Derfor er PfC engasjert i etableringen av en rekke Montesorri-barnehager, inkludert opplæring av pedagoger, assistenter, og ledere.

−Mange av barna risikerer å måtte tilbringe hele barndommen i fengsel. PfC ønsker å adressere utfordringene til barna og mødrene ved å starte en barnehage for småbarn i fengselet, sier Haugejorden.

− Målet er at en barnehage vil tilby et trygt og stimulerende miljø for barn og gjøre det mulig for mødrene å delta på kurs og andre tilbud i fengselet. Planlegging og forarbeid er allerede i gang.

Ønsker du å vite mer om PfC?

Kontakt Oscar Haugejorden på oscar.haugejorden@pfc.org

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss