Høy optimisme varsler risiko for svakere avkastning

Skrevet av Formue

Ved årsskiftet steg optimismen (sentimentet) til det høyeste nivået på to år (ikke vist her). Siden har sentimentet falt noe tilbake, men det er fortsatt en ekstrem optimisme i aksjemarkedet; den har vært høyere i bare tre prosent av tiden siden 1997. Når optimismen er så sterk som nå, øker sannsynligheten for svakere avkastning på kort og mellomlang sikt.

Figuren viser utviklingen i globale aksjer de første seks månedene (183 kalenderdager) etter at sentimentindeksen har nådd ekstreme nivåer.  Med ekstreme nivåer mener vi at sentimentet ikke har vært høyere eller lavere i til sammen mer enn fem prosent av tiden siden 1997.

Den blå linjen i figuren viser normalutviklingen (egentlig median realavkastning) i globale aksjer etter ekstrem optimisme, mens den grå linjen viser normalutviklingen i globale aksjer etter at sentimentet har nådd ekstrem pessimisme.

Kun to til tre prosent avkastning

Fra figuren ser vi at utbredt optimisme har blitt etterfulgt av en periode med svakere avkastning enn normalt. I seksmånedersperioden etter at sentimentet har nådd ekstrem optimisme, har globale aksjer normalt steget to-tre prosent. Til sammenlikning har globale aksjer normalt steget i overkant av 13 prosent de første seks månedene etter at sentimentet har nådd ekstrem pessimisme.

Ukens figur er en påminnelse om at et høyt sentiment taler for svakere avkastning enn normalt på kort sikt. I markedssynet til Formuesforvaltning er sentiment for tiden en negativ markedsdriver.