Innsikt | Finans og markeder

Svært godt år

2019 ble et meget godt år for Formuesforvaltnings kunder. Våre globale og nordiske aksjeløsninger har hatt et av de beste årene siden tusenårsskiftet.

Unikt blikk for geopolitikk

De siste ti årene har risikoanalytiker Arne Elias Corneliussen reist titusenvis av kilometer med bil, buss, båt og tog gjennom Afrika, Midtøsten, Asia og deler av Latin-Amerika. Ekspedisjonene har gitt unik verdi til hans innsikt.
Silhouette of drilling rig at sunset

Profittdoktrinens far fra helt til hånet?

I jakten på «meningen med livet» for bedriftene forkastes gamle idoler til fordel for nye ideer. Økonomifaget prøver å finne seg selv.

Tar Kina teten?

I 1820 stod Kina, med nær fire hundre millioner innbyggere, for en tredjepart av den samlede produksjonen av varer og tjenester i verden.

Stø kurs i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2020 videreføres kursen regjeringen har fulgt siden 2015. Vi har plukket ut de punktene som vi tror våre kunder er mest opptatt av.
Økonomisk vekst og jordbruk Formuesforvaltning

Økonomisk vekst uten industrialisering?

Til tross for at prisene på verdensmarkedet for råvarer – som de er avhengig av – er lave, har mange av verdens fattigste land gjort det godt.

Økonomisk vekst: Hva vet vi nå?

Hittil har framstillingen av spørsmålet om hva som skaper økonomisk vekst vært problematiserende og historieorientert. Nå skal den bli mer systematisk.
ESG måling Formuesforvaltning

Vindkraft, men ikke vindturbiner

Vi trenger energi. Men vi trenger også uberørt natur. Hvordan skal vi balansere disse kryssende hensynene?

Det brenner i verdens lunger

Rentene har blitt negative og børsene er urolige. Og nå brenner det i verdens lunger. Står verden til påske?

Er skattemotivert utflytting verre enn grensehandel?

Er det verre å flytte ut av Norge for å spare formuesskatt enn å dra til Sverige på grensehandel?