Innsikt | Finans og markeder

Valutasikring – myter og villfarelser 

Blir investeringsporteføljen sikrere med valutasikring? Heldigvis er svaret på dette spørsmålet enkelt: Både «ja» og «nei». 

Kunnskapsøkonomien: Hva kan vi gjøre?

Vi har sett at det finnes fire økonomiske fenomener som i økende grad preger økonomien. Fenomenene griper tak i samfunnet og ryster det.
Komperanse Formuesforvaltning

Kunnskapsøkonomien: Kompetanseavkastning

Når både antallet mulige arbeidstakere og mulige arbeidsplasser øker, øker også sjansene for svært gode matcher mellom ferdigheter og behov.

«The factor zoo» – en jungel av faktorer

Det er ikke i kundens interesse å bli kastet ut i jungelen uten at noen har gjort grundige forundersøkelser.

Kunnskapsøkonomien: Nettverksøkonomier

Nettverksøkonomi er et fenomen knyttet til antallet brukere av et produkt, der interessen blir større desto større interessen allerede er.
Kunnskapsøkonomien Formuesforvaltning

Kunnskapsøkonomien: Stordriftsfordeler

Hvis noe koster én krone å lage, så er det samfunnsøkonomisk uheldig om det koster hundre kroner å kjøpe den.

Kunnskapsøkonomien: Vinneren-tar-alt

Det har alltid vært slik at den beste fikk bedre betalt enn den nest beste. Det som er nytt i vår tid, er styrken og omfanget.

Den nye økonomien: Kunnskapsøkonomien

Verden er i endring. I dag er det fire dype og sterke fenomener som preger den økonomiske utviklingen.

Disse mekanismene herjer vilt i USA. Dessverre kan de spre seg.

Det er noe som skurrer i verdensøkonomien. Hvordan kan det smelle?

Made in China 2025

“Made in China 2025” som ble lansert i 2015, har som siktemål at Kina beveger seg oppover i verdikjeden, noe amerikanerne neppe liker.