Innsikt | Finans og markeder

Tar Kina teten?

I 1820 stod Kina, med nær fire hundre millioner innbyggere, for en tredjepart av den samlede produksjonen av varer og tjenester i verden.

Stø kurs i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2020 videreføres kursen regjeringen har fulgt siden 2015. Vi har plukket ut de punktene som vi tror våre kunder er mest opptatt av.
Økonomisk vekst og jordbruk Formuesforvaltning

Økonomisk vekst uten industrialisering?

Til tross for at prisene på verdensmarkedet for råvarer – som de er avhengig av – er lave, har mange av verdens fattigste land gjort det godt.

Økonomisk vekst: Hva vet vi nå?

Hittil har framstillingen av spørsmålet om hva som skaper økonomisk vekst vært problematiserende og historieorientert. Nå skal den bli mer systematisk.
ESG måling Formuesforvaltning

Vindkraft, men ikke vindturbiner

Vi trenger energi. Men vi trenger også uberørt natur. Hvordan skal vi balansere disse kryssende hensynene?

Det brenner i verdens lunger

Rentene har blitt negative og børsene er urolige. Og nå brenner det i verdens lunger. Står verden til påske?

Er skattemotivert utflytting verre enn grensehandel?

Er det verre å flytte ut av Norge for å spare formuesskatt enn å dra til Sverige på grensehandel?

Økonomisk vekst: Sjekkliste for et land

Selv om vi ikke har en oppskrift på hvordan å iverksette en ny økonomisk revolusjon i land som trenger det, vet vi likevel en god del om gode forutsetninger.

Børsfest ved rentekutt – nytt vorspiel er på gang

Norges Bank gikk mot strømmen da den hevet renten i juni. Verdens sentralbanker for øvrig ser ut til å forberede et aldri så lite vorspiel for børsene i år.

Økonomisk vekst: Jakten på svarene

I forrige artikkel presenterte vi spørsmål knyttet til hva som skaper økonomisk vekst. I denne artikkelen jakter vi på svarene.