Innsikt | Finans og markeder

Økonomisk vekst: Hva vet vi nå?

Hittil har framstillingen av spørsmålet om hva som skaper økonomisk vekst vært problematiserende og historieorientert. Nå skal den bli mer systematisk.
ESG måling Formuesforvaltning

Vindkraft, men ikke vindturbiner

Vi trenger energi. Men vi trenger også uberørt natur. Hvordan skal vi balansere disse kryssende hensynene?

Det brenner i verdens lunger

Rentene har blitt negative og børsene er urolige. Og nå brenner det i verdens lunger. Står verden til påske?

Er skattemotivert utflytting verre enn grensehandel?

Er det verre å flytte ut av Norge for å spare formuesskatt enn å dra til Sverige på grensehandel?

Økonomisk vekst: Sjekkliste for et land

Selv om vi ikke har en oppskrift på hvordan å iverksette en ny økonomisk revolusjon i land som trenger det, vet vi likevel en god del om gode forutsetninger.

Børsfest ved rentekutt – nytt vorspiel er på gang

Norges Bank gikk mot strømmen da den hevet renten i juni. Verdens sentralbanker for øvrig ser ut til å forberede et aldri så lite vorspiel for børsene i år.

Økonomisk vekst: Jakten på svarene

I forrige artikkel presenterte vi spørsmål knyttet til hva som skaper økonomisk vekst. I denne artikkelen jakter vi på svarene.

Evolusjon, revolusjon og innovasjon: Hva skaper økonomisk vekst?

Når de beste økonomene blir spurt om hvorfor de begynte å studere økonomi, svarer mange at de ville endre verden. Og om ikke de kunne endre verden, så i hvert fall forstå den.

World Wealth Report 2019: Flere norske dollarmillionærer

Antall norske dollarmillionærer økte i fjor, mens det ble nedgang i Sverige. I 2018 ble det færre formuende personer i verden for første gang på syv år.

Globaliseringen har snudd for lengst

Det er ikke lett å bli klok på diskusjonen om global handel. Mange av advarslene har allerede slått til.