Bevare & Utvikle / Marked
2021-06-17

Revolution Race børsnoteres: – Reisen har vært helt fantastisk

Pernilla og Niclas Nyrensten har sammen tatt selskapet Revolution Race fra faren til Pernillas garasje til hovedbørsen i Sverige på kun åtte år. 16. juni ble Pernilla den første kvinnelige gründeren til å ta sitt eget selskap på Stockholm-børsen. Kunder av Formuesforvaltning har indirekte eierskap i selskapet gjennom private equity-selskapet Altor.

Les mer
Avtakende industriproduksjon svekker kronen​ ​
Bevare & Utvikle / Marked
2021-06-14

Avtagende industriproduksjon svekker kronen​ ​

Valutaer til land som avhenger av industriell råvareeksport, såkalte råvarevalutaer, er mer sensitive for utviklingen i den globale industriproduksjonen. 

Les mer
Industriproduksjonens utvikling vil påvirke aksjemarkedet
Bevare & Utvikle / Marked
2021-06-10

Industriproduksjonens påvirkning på aksjemarkedet

Det har vært en lang periode med høy vekst i global industriproduksjon. Utviklingen videre vil kunne ha en stor påvirkning på aksjer innenfor ulike sektorer.  

Les mer
Råvareprisene har steget i takt med samfunnsaktiviteten
Bevare & Utvikle / Marked
2021-06-01

Råvareprisene har steget i takt med økt samfunnsaktivitet

Råvareprisene har steget kraftig det siste året som følge av at samfunnsaktiviteten har økt. Dette har ført til at flere råvarer har nådd rekordhøye priser. ​

Les mer
High yield investeringer - «junk» or «jewel»?
Bevare & Utvikle / Marked
2021-05-26

High yield investeringer – «junk» or «jewel»?

Investorer i stats- og selskapsgjeld med god kredittkvalitet (investment grade IG) har så langt i 2021 opplevd negativ avkastning. Et lysglimt har derimot vært gjeld utstedt av de mest risikoutsatte selskapene med den dårligste kredittkvaliteten, såkalt high yield (HY). Disse investeringene har gitt god positiv avkastning til investorer hittil i år.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-05-20

Hedgefond som en beskytter mot markedsfall

Hedgefond søker avkastning som ikke svinger i takt med tradisjonelle aktivaklasser som globale aksjer og renter. Dette har vist seg å gi en bedre risikojustert avkastning og beskyttelse ved store markedsfall. 

Les mer
Dagens kredittpremier sett i lys av historiske misligholdsrater​
Bevare & Utvikle / Marked
2021-05-11

Dagens kredittpremier sett i lys av historiske misligholdsrater​

Med lave kredittpåslag sett i lys av historiske nivåer så kan man spørre seg om det i dagens markedssituasjon fremdeles er gunstig å investere i høyrente obligasjoner? 

Les mer
Hotellbransjen Marriott
Bevare & Utvikle / Marked
2021-05-04

Kommer hotellbransjen tilbake?​

Før pandemien økte turismen mer eller mindre uavbrutt fra tidlig 1990-årene, dog med et par mindre tilbakeslag under SARS-epidemien og Finanskrisen. Når pandemien brøt ut falt antall turismeankomster med 1,1 milliarder sammenlignet med året før. Hvordan vil reiselivet og hotellbransjen se ut når samfunnet åpnes igjen?

Les mer
Bærekraft private equity
Bærekraft / Bevare & Utvikle / Marked
2021-04-26

Økt fokus på bærekraft i private equity

Det har vært et økende fokus på bærekraft de siste årene. Dette ser man tydelig når private equity-fond skal innhente kapital, som igjen har en påvirkning på investeringsbeslutningene som blir tatt.

Les mer
Vil verdiaksjer ta tilbake sin dominans?
Bevare & Utvikle / Marked
2021-04-19

Vil verdiaksjer ta tilbake sin dominans?

Siden 2006 og frem til i dag er den lengste perioden hvor vekstaksjer har prestert bedre enn verdiaksjer. I første kvartal 2021 har denne statistikken blitt snudd på hodet. Er dette startskuddet for en lengre periode hvor verdiaksjer igjen blir dominerende?

Les mer
Økt vekst i Internetthandelen
Bevare & Utvikle / Marked
2021-04-12

Arealbehovet til fysiske butikker reduseres

Siden 2010 har vi vært vitne til en endring i konsumentenes handelsmønstre. Internetthandelen har tiltatt i omfang på bekostning av tradisjonell handel over disk.

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.