Kina i førersetet

Skrevet av Fredrik Sjetne

Kina har ledet an i den globale økonomiske gjeninnhentingen etter resesjonen i 2020. Med effektive og strenge tiltak kunne Kina raskt gjenåpne industriell aktivitet, mens store deler av verden var stengt ned. Det har bidratt til at Kina har kommet ut av koronakrisen i en relativt sterkere posisjon.

Håndteringen av den globale pandemien sendte økonomien ut i en historisk dyp, men samtidig svært kort resesjon. Kina ser ut til å ha håndtert pandemien langt bedre enn de fleste andre økonomier. Som eneste av de største økonomiene i verden har Kina kunne registrere en positiv økonomisk vekst i 2020.

I figuren har vi illustrert utviklingen i kvartalsvis bruttonasjonalprodukt for noen av verdens største økonomier. Den mørkeblå linjen representerer kinesisk BNP og den lyseblå linjen viser amerikansk BNP. Det skraverte feltet markerer intervallet høy-lav i kvartalsvis BNP-utviklingen for G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Storbritannia, Japan, Tyskland og USA).

Fra figuren kan vi se at kvartalsvis utvikling i BNP skiller seg klart fra de store økonomiene. Den økonomiske nedturen stoppet opp i første kvartal for Kina, mens nedturen dro godt ut i andrekvartal 2020 for de andre store økonomiene.

Etter det første utbruddet i starten av 2020 fikk Kina raskt kontroll på smitteutviklingen. Det muliggjorde blant annet å åpne fabrikker for å få fart på den industrielle aktivitet igjen. Gjenåpningen av industrien gjorde at de kunne dra nytte av en nærmest umettelig etterspørsel etter smittevernsutstyr og utstyr til hjemmekontoret globalt.