Kina i førersetet

Skrevet av Fredrik Sjetne

Kina har ledet an i den globale økonomiske gjeninnhentingen etter resesjonen i 2020. Med effektive og strenge tiltak kunne Kina raskt gjenåpne industriell aktivitet, mens store deler av verden var stengt ned. Det har bidratt til at Kina har kommet ut av koronakrisen i en relativt sterkere posisjon.

Håndteringen av den globale pandemien sendte økonomien ut i en historisk dyp, men samtidig svært kort resesjon. Kina ser ut til å ha håndtert pandemien langt bedre enn de fleste andre økonomier. Som eneste av de største økonomiene i verden har Kina kunne registrere en positiv økonomisk vekst i 2020.

I figuren har vi illustrert utviklingen i kvartalsvis bruttonasjonalprodukt for noen av verdens største økonomier. Den mørkeblå linjen representerer kinesisk BNP og den lyseblå linjen viser amerikansk BNP. Det skraverte feltet markerer intervallet høy-lav i kvartalsvis BNP-utviklingen for G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Storbritannia, Japan, Tyskland og USA).

Fra figuren kan vi se at kvartalsvis utvikling i BNP skiller seg klart fra de store økonomiene. Den økonomiske nedturen stoppet opp i første kvartal for Kina, mens nedturen dro godt ut i andrekvartal 2020 for de andre store økonomiene.

Etter det første utbruddet i starten av 2020 fikk Kina raskt kontroll på smitteutviklingen. Det muliggjorde blant annet å åpne fabrikker for å få fart på den industrielle aktivitet igjen. Gjenåpningen av industrien gjorde at de kunne dra nytte av en nærmest umettelig etterspørsel etter smittevernsutstyr og utstyr til hjemmekontoret globalt.

Del artikkel

Fredrik Sjetne

Nyhetsbrev