Markedskommentar: Avkastning over forventning i 2020

Skrevet av Formue

Desember 2020

Vår markedskommentar har fått ny drakt! Du kan lese hele markedskommentaren her.

Et uvanlig år som ga god børsavkastning

Kapitalmarkedene avsluttet året rolig og behersket, med god avkastning i risikofylte investeringer. Globale aksjer ga en avkastning i desember på omtrent fire prosent målt i lokale valutaer. En sterkere krone bidro til at oppgangen i globale aksjer endte på litt over én prosent i norske kroner. Dermed endte oppgangen i globale aksjer over 13 prosent målt i kroner.

Rentedelen av porteføljen ga også et positivt bidrag i desember. Et bredt gjennomsnitt av globale stats- og foretaksobligasjoner steg 0,3 prosent i desember og endte opp over fem prosent i 2020. Det betyr at en balansert portefølje med god risikospredning i aksjer og renter steg rundt 10 prosent i året vi nettopp har lagt bak oss.

Når vi hever blikket og ser tilbake på 2020, var det et år med meget god avkastning i lys av det markedene gikk gjennom. Etter den gode avslutningen på 2020 har optimismen slått ut i full blomst blant investorene. Når optimismen har vært så utbredt som den var ved årsskiftet er det normalt god plass for en normalisering av stemningen i finansmarkedene.

Les hele markedskommentaren her.

Del artikkel