Mot monokultur i finansmarkedene

Skrevet av Formue

Klima og miljø har blitt hovedtema i samfunnsdebatten. Men hvordan står det til med «klima og miljø» i kapitalmarkedet?

I miljødebatten pekes det på hvor viktig det er med et biologisk mangfold. Tankegangen er at mangfoldet i naturen gjør verden mer robust enn om naturen forvaltes som monokultur, dvs. dyrking av samme planteart på samme stykke jord i år etter år. Det er gode grunner til å bruke det samme bildet på utviklingstrekk i samfunnet. Og er det ett sted vi for tiden observerer utflating og monokultur, er det på rentesiden.

Flatet ut

Rentekurven, det vil si forskjellen mellom rentene på statsobligasjoner med lang og kort løpetid, har flatet ut på samme tid i mange land. En utflating av avkastningskurven innebærer at forskjellen mellom lange og korte renter har blitt mindre og mindre de siste årene

Figuren viser rentekurven, altså rentedifferansen mellom lange og korte statsobligasjoner i USA (blå linje), Storbritannia (grå linje), Tyskland (svart linje) og Japan (rød linje). Renten på tiårige statsobligasjoner representerer obligasjoner med lang løpetid, og obligasjoner med kort løpetid er representert ved renten på toårige statsobligasjoner.

De siste beslutningene fra noen av verdens ledende sentralbanker har ført til at globale rentedifferanser har kommet stadig nærmere hverandre. I dag ligger forskjellen mellom lange- og korte renter innenfor 0,1 og 0,25 prosent for de nevnte landene.

Alle gjør det samme

Aldri før har vært spredningen i globale renter vært mindre. Konvergensen på tvers av land gjenspeiler økonomiske realiteter hvor mangfoldet forsvinner. Den nye «monokulturen» skyldes at alle byggger opp gjeld på samme tid, og alle verdens sentralbanker angriper gjeldsberget på nøyaktig samme vis.

På mange områder oppfatter man mangfold som en god ting, mens ensretting oppfattes som noe negativt. Nå som så å si alle sentralbanker bedriver samme pengepolitikk, samtidig som grensene for bærekraftig gjeldsnivå stadig forskyves, er det grunn til å undres om man bygger det moderne samfunnssystemets robusthet opp eller ned. Monokultur er ikke bra i naturen; er det da bra med monokultur i verdens økonomier og finansmarkeder?


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.

Kontakt oss