Norge mellom Putin og Trump

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Vladimir Putin spiller et høyt spill med sine påståtte nye farlige raketter. Europa er svekket og Donald Trump har dreid USA mot “America first”.  Etter en lang periode med stabile forhold for norsk forsvars- og utenrikspolitikk, har landskapet endret seg dramatisk de siste årene.

Tidligere utenrikskorrespondent i NRK, HansWilhelm Steinfeld, og tidligere forsvarssjef og general, Harald Sunde, har slått seg sammen og laget et felles foredrag med tittelen “Norge mellom Putin og Trump”. De to veteranene gjestet nylig Formuesforvaltning, og fortalte fra hvert sitt ståsted hva som foregår og hvordan dette påvirker Norge. General Sunde startet med å opplyse om at de to er samstemte i synet på hvor skremt de er av Putins sabelrasling.  

“Jeg kan røpe med en gang at HansWilhelm og jeg er enige om konklusjonen”

General Harald Sunde

– Jeg kan røpe med en gang at HansWilhelm og jeg er enige om konklusjonen. Ingen av oss tror at Russland har en angrepsplan som kan utløses når som helst, men det er ingen grunn til å sove, vi må være våkne, sa Sunde. Steinfeld minnet om at Sunde allerede for syv år siden var bekymret over forholdet mellom Norge og Russland. 

– Da lot Sunde, i full firestjernersgeneraluniform, seg intervjue av NRKsutskremte, HansWilhelm Steinfeld, hvor du sa at «tillitsforholdet mellom det russiske og norske forsvaret er i dag på potensnivåer over hva det var under den kalde krigen». 

Skumle raketter  men virker de?

Putins tale: General Harald Sunde forteller om Vladimir Putins tale til nasjonen i 2018 der han brukte mye tid på å fortelle om sine nye våpen.

Sunde satte en støkk i den fullsatte forsamlingen da han redegjorde for Putins påståtte nye nukleære raketter. Blant annet har Putin vist frem en undervannstorpedo som påstås gå på et dyp på 1000 meter og som skal kunne ta ut store strategiske flåtestyrker. I tillegg skryter han av å ha utviklet flere supersoniske våpen. Sunde minnet om at vesten har nedprioritert hjemmeforsvaret etter Sovjetunionens fall.  

– Etter oppløsningen av Sovjetunionen gikk fokuset i vesten fra hjemmeforsvar til å delta i konfliktløsning andre steder i verden, sa Sunde, som roet ned nervene ved å påpeke at det foreløpig ikke er fremlagt noen bevis på at de nye våpnene faktisk fungerer. 

Både Sunde og Steinfeld var imidlertid bekymret over at dersom Putins nye påståtte lynraske raketter kommer i bruk, vil responstiden hos motparten utfordres. Med så kort reaksjonstid må flere prosesser automatiseres for å kunne reagere raskt nok, noe som tar bort det menneskelige skjønn i vurderingen av trusselbildet. Det kan fort bli fatalt hvis alarmen utløses ved en feiltakelse.  

For stor jakke 

Mens Putin prøver å virke stor og skummel overfor resten av verden, påpekte begge de to utenriksekspertene at han har tynt med resultater å vise til på hjemmebane.  

– Russland er en geografisk stormakt, men landet har en økonomi som ikke er sterkere enn Spanias. Hvis vi tar bort de strategiske styrkene, er den russisk armé nøyaktig like stor som Tyrkias, sa Sunde. Steinfeld dro frem at korrupsjonen i Russland har eksplodert, innovasjonen og produktiviteten er lav, samtidig som landet opplever høy grad av kapital- og hjerneflukt. 

– Hvorfor øker Russland sin etterretning? Det har med økonomi å gjøre. Det er ingen innovasjon i russisk økonomi. Det er billigere å spionere enn å utvikle ny teknologi selv, sa Steinfeld. 

– Putin har tatt på seg en jakke som er altfor stor. Faktum er at Russland har et betydelig arsenal med nukleære strategiske våpen og det er det eneste som gjør det til en stormakt, sa Sunde. 

Må se i alle retninger 

Både Steinfeld og Sunde la mye vekt på Russlands annektering av Krim-halvøya. 

– Vi skal vokte oss vel for å børste under teppe at dette er greit. Ikke minst i Norge som også grenser til Russland, sa Sunde 

Ifølge generalen har Norge utfordringer i alle himmelretninger. Det er usikkerhet knyttet til vår historiske allianse med USA mot vest, vi har et svekket Europa i sør, et ustabilt Russland i øst og i tillegg en ny situasjon med åpningen av nordvest-passasjen i nord.   

– En smelting av polisen i nordområdet vil endre Norges geostrategiske beliggenhet betydelig, gjennom endret skipsfart og endret ferdsel på planeten, sa Sunde. Han mener det er naturlig at Norge konsentrerer seg mest om sine nærområder og om nordområdene.  

– Det står i sterk kontrast mot det fokus som er mot Middelhavet i sør, sa Sunde.  

Som om ikke det var nok å bekymre seg om, minnet Sunde også om at verden allerede opplever en cyberkrig.

“I St. Petersburg har Putin sine «nett-trollfabrikker».”

Harald Sunde   

– I St. Petersburg har Putin sine «nett-trollfabrikker». De er ikke statlig driftet, men de er statlig styrt. Disse fabrikkene opererer stort innenfor datainnbrudd. De er stadig på jakt etter måter å bruke denne datafangsten på. I tillegg driver de desinformasjon via sosiale medier, sa Sunde. 

Trump er folkevalgt men hvorfor?

Advarte mot politisk korrekthet: Hans-Wilhelm Steinfeld mener den liberale eliten lukker ørene for virkeligheten.

Steinfeld tok i sitt foredrag et oppgjør med den vestlige liberale eliten. Han refererte blant annet til Barack Obamas bok “The audacity of hope” samt filmen “I Daniel Blake». 

“Politisk korrekthet er en virkelighetsflukt”

Hans-Wilhelm Steinfeld

– Politisk korrekthet, slik også Obama beskriver det, har blitt en liberal hersketeknikk. Politisk korrekthet er en virkelighetsflukt. Man utdefinerer ubehag som noe ikke-eksisterende, sa Steinfeld. 

– Det er viktig å se anatomien i denne politiske korrektheten. Ja, det er riktig at Trump er valgt demokratisk. Men hvorfor?, sa han og viste til en artikkel samfunnsforsker Ottar Hellevik skrev i Aftenposten like etter at Trump ble valgt. 

– Hellevik pekte på tre forhold som forklarer den nye uforutsigbarheten. Han slo fast at mennesker som har verdier som strider med den politiske korrektheten, har sluttet å svare oppriktig når de blir spurt om sine meninger. Dette forklarer Brexit og Donald Trump. Hellevik mente at dette ogsåforklarer hvorfor Fremskrittspartiet historisk har hatt dårligere oppslutning på meningsmålingene enn i valgene i Norge. Det er enskarpsindig diagnose, sa Steinfeld. 

Middelklassen sliter 

Den tidligere russland-korrespondenten trakk også frem de sosiologiske likhetene i så ulike samfunn som det russiske og det amerikanske. 

– Det er etter hvert banalt å minne om at to prosent av Russlands befolkning eier 90 prosent av de nasjonale rikdommene. Bildet i USA er ikke så ulikt, sa Steinfeld og viste til stagnasjonen i velferdsutviklingen for den amerikanske middelklassen.  

– Middelstanden har i etterkrigstiden vært stabilisatoren for demokratiet. Nå rugges båten mer enn bra er, sa Russland-eksperten. 

Steinfeld, som nå er partner i Corporate Communication, kom også inn på den arabiske våren og den påfølgende kollapsen. Han tok blant annet et oppgjør med sin tidligere arbeidsplass, UD og ledende norske institutter. 

“I 40 år har vi begått en metodefeil i vår håndtering av Midtøsten

Hans-Wilhelm Steinfeld

– I 40 år har vi begått en metodefeil i vår håndtering av Midtøsten. Vi har overfokusert på en konflikt som er alvorlig nok, men som ikke angår så mange mennesker, nemlig IsraelPalestina-konflikten. Så har vi forsømt analyser av det arabiske storsamfunnet, korrupsjonen, brutaliteten og føydalismen, sa Steinfeld. 

Putin skjønte alvoret 

– Da den arabiske våren kom, trodde vi det var en Twitterutløst studentaksjon. Så lett var det å innføre demokrati i den arabiske verden. Like fullt kom overraskelsen da den brøt sammen først i Libya, til dels i Tunis, definitivt i Egypt, Irak og Syria, sa Steinfeld som var ærlig på at Putin forstod konsekvensene av den arabiske våren på et tidligere tidspunkt enn vesten. 

Steinfeld minnet til slutt om hva oppblomstringen av nasjonalisme tidligere har ført til. 

– Nasjonalismen som dyrkes i USA, Russland og i Tyskland startet to verdenskriger i det 20.århundre. Problemet vårt er en kollektiv hukommelsessvikt i mange europeiske land, sa Steinfeld før han avsluttet med et russisk ordtak. 

– En klok mann lærer av andres feil – bare en tosk lærer av sine egne.  


Få innsikt, rett i innboksen!


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.