Nye arveregler for ektefeller

Visste du at ny arvelov vil gjøre det lettere å opprette et testament, at ektefeller får større handlingsrom og at ektepar mister retten til arv allerede når man søker om separasjon? I den siste artikkelen om den nye arveloven ser vi på hva den nye loven kan bety for deg.

Endringen i arveloven innebærer at det blir smidigere å lage et gyldig testament. Den formelle prosessen blir enklere, og kravet om at det må være to vitner til stede samtidig når testamentet signeres eller testator vedkjenner seg underskriften blir «myknet» opp. Det kreves fortsatt to vitner, men de trenger ikke være til stede samtidig når testamentet signeres.

Den nye arveloven ble vedtatt før koronapandemien, men kommer likevel godt med ved at det blir lettere å få signert et testament med færrest mulig mennesker samlet på en gang.

Det siste året har vi fått henvendelser om muligheten for elektronisk signering av testamenter. Selv om den nye arveloven ikke åpner for dette, kommer den med en forskriftshjemmel som åpner for at departementet kan se på kravene som må oppfylles for å få til digitale testament i framtiden.

Større frihet til ektefeller

Den nye arveloven fører til også endringer for hvilke rettigheter ektefeller har i et uskifte. Et uskifte innebærer at lengstlevende ektefelle fortsetter å disponere avdødes midler, mens førstavdødes arvinger må vente på arven. Uskifteretten gjelder kun for felles barn og ikke førsteavdødes særkullsbarn.

I et uskiftet bo blir lengstlevende ektefelle ansett som eier av alt i uskifteboet, og står dermed fritt til å selge og pantsette eiendeler. Men etter dagens arvelov har det likevel ikke vært mulig å gi bort – eller selge billig – fast eiendom som er omfattet av uskifteboet, uten at arvingene har samtykket.

Regler rundt gaver endres

Fra årsskiftet blir denne begrensningen fjernet, og også fast eiendom kan gis bort. Det betyr imidlertid ikke at det er «fritt frem» for lengstlevende å gi gaver. Både i ny og gammel lov vil lengst­levende ektefelle være forhindret fra å gi gaver som står i såkalt misforhold til formuen i uskifteboet, med mindre arvingene samtykker til gaven. Dette omfatter også gavesalg. Det er i praksis antatt at en gave som utgjør mellom 10-20 prosent av formuen i uskifteboet vil anses for å stå i slikt misforhold.

Hvis det blir gitt en for stor gave, kan arvingene i dag kreve at gaven blir ugyldiggjort. Men fra 1. januar 2021 kan ikke arvinger lenger kreve at for eksempel boligen blir tilbakeført til dødsboet. Fra årsskiftet vil det være tilstrekkelig at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi til dødsboet – noe som er praktisk dersom boligen er omsatt flere ganger etter at den opprinnelig ble mottatt som gave fra et uskiftebo.

Skjæringspunktet ved separasjon endres

Ektepar som skal separeres mister sin rett til arv, og til å sitte i uskiftet bo. I den gamle loven var det stilt krav om at Fylkesmannen hadde innvilget separasjonssøknaden, mens det i den nye arveloven er bestemt at skjæringstidspunktet skal flyttes til når begjæringen om separasjon er mottatt av Fylkesmannen eller stevning er mottatt av retten.

Den nye arveloven tydeliggjør også hva som gjelder hvis man vil endre testamentet sitt. Med dagens lov kan det gjøres på ulike måter, som for eksempel ved tilbakekall, hel eller delvis ødeleggelse, eller gjennom at testator stryker over deler av testamentet. For å unngå krevende bevisvurderinger slår den nye loven fast at en slik delvis overstrykelse ikke lenger er gyldig tilbakekall av testamentet.

Bosatt i utlandet?

Dersom en nordmann som er bosatt i Spania omkommer på ferie i USA, hvilket lands arveregler gjelder da? En siste viktig endring er lovfesting av såkalte lovvalgsregler. I den nye loven tas det utgangspunkt i at arveretten i det landet personen hadde sitt vanlige bosted skal brukes. Det åpnes også for at personer som har dobbelt statsborgerskap kan bestemme hvilket lands regler som skal brukes, gjennom om tydeliggjøre det i sitt testament. Men er man norsk statsborger og bosatt i Norge, fastslår den nye loven at det er de norske arvereglene som skal gjelde.

Arvespørsmål berører noen av de viktigste overgangene i livene våre. Har du flere spørsmål om hva den nye arveloven betyr for deg og dine er ta kontakt med din rådgiver eller kontakt oss her.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Rune Tideman Rydlandsholm er advokat med spesialistområdene skatt, arv og familierett.

Kontakt oss