Økonomistudenter ser Formue som en attraktiv arbeidsgiver: Kåret til «årets klatrer»

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Mottok pris: Jonas Tufte, Merete Borg Larsen og Mathilde Ragnhildstveit mottok prisen på vegne av Formue.

Formue er kåret til «Årets klatrer» blant norske økonomistudenter. Siden 2018 har Formue gått fra 75. plass til 38. plass på Universums rangeringen av de mest attraktive arbeidsgiverne for norske økonomistudenter.

− Dette er en pris vi setter veldig høyt og vi retter en stor takk til alle studenter som har stemt på oss, sier Merete Borg Larsen Head of People and Processes i Formue.

− Formue har i de siste årene jobbet målrettet for å markedsføre oss mot studentene. Det er hard kamp om de gode kandidatene. Vi er opptatt av å vise frem hvem vi er og hva vi kan tilby, sier Borg Larsen.

Gjort et byks

Hvert år gjennomfører Universum en undersøkelse blant norske studenter for å kartlegge hvem de mener er landets mest attraktive arbeidsgivere. Årets undersøkelse foregikk fra januar til mars,. Totalt deltok nesten 11.000 studenter fordelt på ulike studieretninger. Formue er et av selskapene som ble rangert av rundt 3.500 økonomistudenter.

− Vi har hatt en løpende utvikling over tid og det siste året bykset vi opp ti plasser. Vi gleder oss til å gjøre dypdykk i rapportene fra Universum, slik at vi kan lære mer av hva fremtidens yrkesaktive ser etter hos sine kommende arbeidsgivere. Vi lærer hver dag, og setter stor pris på tilbakemeldingene vi får, sier Borg Larsen.

God utvikling: Formues utvikling i Universums studentundersøkelse fra 2018 til 2022.

Ønsker flere kvinner

Formue rangerer høyest blant de mannlige studentene (22. plass) og noe lavere hos de kvinnelige studentene (59. plass). Borg Larsen jobber målrettet for å få flere kvinner til å søke seg til Formue.

− Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å få flere kvinner til å velge finans. Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet er grundig dokumentert. Formue har signert «Kvinner i Finans Charter» og med det har vi forpliktet oss til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå. Vi skal også publisere status og utvikling underveis, samt ha en i ledelsen som er ansvarlig for å følge opp dette arbeidet, sier hun.
− I tillegg er det viktig å fremme kvinnelige medarbeidere mot studentmiljøene for å vise frem alle de spennende stillingene som finnes innen finans. Dette gjelder både spesifikke roller som rådgivere og investeringsanalytikere, men også stillinger innen markedsføring og teknologi. I Formue har vi en varm og fin kultur preget av høyt engasjement og samarbeid.  Vi satser mye på innovasjon, og våre medarbeidere er sterkt delaktig i denne utviklingen. Det er gøy å være en del av det.

Vil møte flere studenter

Borg Larsen tror deltakelse på ulike møteplasser rettet mot studenter gjennom 2021 har gjort at flere har lyst å velge Formue som fremtidens arbeidsgiver.
− Der har vi møtt studentene en til en,  noe som er viktig for oss. Da får vi tydelig frem budskapet og det blir fine samtaler oss imellom. Dette skal vi fortsette med og vi ser frem til enda flere samtaler med studentene via karrieredager ved ulike skoler, og de vi treffer gjennom våre trainee-program og rekrutteringsprosesser.

Er du interessert i å jobbe i Formue? Da kan du registrere deg på våre karrieresider, eller ta kontakt med Merete Borg Larsen for å lære mer om hvordan det er å arbeide i Formue..

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss