Oslo Børs faller

Skrevet av Formue

Nedgangen på Oslo Børs er ikke uventet. Rentene stiger, og forventinger om at rentene kan stige mer og raskere har økt. Som et resultat av prisfallet har bekymringene om stigende inflasjon blitt fremhevet.  

– Det er imidlertid ingen konkrete signaler om at den faktiske inflasjonen øker bemerkelsesverdig for øyeblikket. På grunn av at renten representerer en alternativ kostnad, reduseres verdien av andre aktivaklasser. Rentestigningen signaliserer at økonomien vokser, ledigheten faller og inflasjonen øker. Dette har vært en av de store utfordringene i kjølvannet av finanskrisen, sier investeringsdirektør i Formuesforvaltning Niclas Hiller.

Høyere renter og reduserte lettelser

Myndighetens medisinering etter finanskrisen har vært å senke styringsrenten til null. I noen tilfeller er den også redusert til negativ, slik som i Sverige der den er satt til – 0,5 prosent. I USA, Storbritannia, EU og Japan har sentralbanker innført kvantitativ lettelse (som er en blyantpolitisk stimulans) gjennom kjøp av statsobligasjoner, kredittobligasjoner og i enkelte tilfeller egenkapitalinstrumenter.  

– Dette betyr at de har senket renten på obligasjoner med lengre løpetid, og at de har senket risikopremie-kuttene som i sin tur stimulerer investeringer og øker verdien av eiendeler. Dette har vært sterk medisin for mange diagnoser, som nå ser ut til å fungere. Denne stimulansen er en av  hovedårsakerne til at vi har opplevd en meget god og stabil avkastning på aksjemarkedene i lang tid, fortsetter han 

– Sentralbankene har nå begynt å redusere denne medisinen fordi, som i USA, har de avsluttet de kvantitative lettelsene, og flere ganger økt styringsrenten. Også i Europa har lettelsene blitt redusert, mens i Japan fortsetter de. Det faktum at markedene reagerer er resultatet at vi nå har en endring i pengepolitikken fra sterkt stimulerende til mindre stimulerende, sier Niclas. 

[av_blog blog_type=’posts’ categories=’236′ link=’category’ blog_style=’blog-grid’ columns=’1′ contents=’title_read_more’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’1′ offset=’no_duplicates’ paginate=’no’ conditional=” custom_class=” av_uid=’av-354x3d’]

Tidevannet er i ferd med å snu

– På kort sikt kan alt skje når slike perioder starter. Når det er sagt, har vi i Formuesforvaltning lenge meldt at avkastningen fremover blir lavere enn den vi historisk har opplevd. Vi har ofte illustrert dette fordi “tidevannet er i ferd med å snu”, når rentefallet er over og vi går over i neste fase. I denne fasen legges det vekt på verdiskapende elementer, håndverk og systematikk som omgir forvaltningen. Dette betyr på ingen måte at du ikke skal være investert, men at man må sikre at man følger sin strategi, som gjør at man heller utnytter når markedet blir billigere, fremfor å selv bli utnyttet, sier investeringsdirektøren. 

– Vi tror ikke at renten kan stige betydelig på kort tid, da dette vil redusere økonomien så sterkt at den må repetere pengepolitiske stimulanser. Å finne den rette balansen mellom avtagende dosering av pengepolitikken, finanspolitikken og veksten i økonomien er vanskelig. Forventninger vil skifte mellom tro, håp og fortvilelse, som vil bidra til store kursfluktuasjoner fremover. Samtidig er politikere og sentralbanker tydelige på at pengepolitisk innstramming må gjøres svært nøye og gradvis, noe som synes å begrense fallet i aksjemarkedet, forklarer han. 

Hva betyr dette for våre kunder?

– Våre kunder påvirkes, som alle andre, av fallende aktivapriser, men risikospredning er en bærebjelke hos oss som ofte bidrar til å dempe fallet. Våre verdiskapende elementer, rebalanseringssystem, vår anbefaling for aktiv forvaltning, og en allokering til alternative investeringer gjør at vi vil oppleve mye mindre verdifall enn en mer konsentrert og mindre systematisk forvaltning. Formuesforvaltnings måte å tenke og drive forvaltning på er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier Niclas. 

Ler mer i vårt markedsbrev for februar her.