Formuesforvalting Markedsbrev

Markedsbrev februar 2018

Nullavkastning i januar

Aksjemarkedene ga rundt nullavkastning i norske kroner i januar.

Obligasjoner av høy kvalitet med lang løpetid falt i verdi.

Det har sjelden vært større enighet blant sentrale beslutningstakere om at 2018 blir et skyfritt år.

Hele markedsbrevet for februar 2018 kan du laste ned her.

 

Trym Riksen

Leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning.