Over fire mrd. i kundeavkastning

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Første halvår i år fikk kundene en avkastning på over fire milliarder kroner.  – Det er en sterk utvikling som viser at det lønner seg å holde seg til planen når børsen er turbulent, sier investeringsdirektør Niclas Hiller.

Første halvår ble en solid opptur etter fjorårets utfordrende børsår. I løpet av årets første seks måneder har våre norske kunders avkastning oversteget fire milliarder kroner.

– Etter et krevende børsår i 2018, har vi hatt en sterk gjenopphenting i første halvår i år, sier Niclas Hiller som leder investeringsavdelingen i Formuesforvaltning.

– Når det er turbulente tider er det mange som blir nervøse og selger seg ut på feil tidspunkt. Vår anbefaling er å legge en langsiktig plan og holde seg den, selv i urolige perioder. Det gir over tid den beste avkastningen. Dette er et viktig budskap, særlig i de nervøse markedene vi har nå, sier Hiller.

Bedre avkastning – lavere risiko

Etter første halvår satt de fleste kundene igjen med en avkastning på seks til syv prosent, etter alle produktrelaterte kostnader. Avkastningen avhenger av hvordan hver enkelt kundes portefølje er bygget opp. De fleste kundene har en investeringsportefølje fordelt 60/40 mellom egenkapitalinvesteringer (aksjefond, hedgefond, Private Equity etc.) og renteinvesteringer (obligasjons- og pengemarkedsfond).

En tilsvarende 60/40 portefølje som følger hovedindeksen Oslo Børs og norske statsobligasjoner hadde en avkastning på noe over fem prosent i samme periode.  Ikke bare fikk Formuesforvaltnings kunder bedre avkastning enn denne sammenlignbare porteføljen, de tok også lavere risiko.

Global spredning lønte seg

– En investor som kun investerer i aksjer på Oslo Børs tar dobbelt så høy risiko som en typisk kunde i Formuesforvaltning, som investerer helhetlig på tvers av aktivaklasser og med global spredning.  Alene leverte vår globale anbefalte aksjeløsning, som våre kunder er investert i, totalt en avkastning på over 16 prosent i første halvår. Det er mer enn det dobbelte av verdiøkningen på Oslo Børs i samme periode, sier Formuesforvaltnings aksjesjef Lars-Henrik Røren.

Globalt lønte seg: Aksjesjef Lars-Henrik Røren og investeringssjef Niclas Hiller i Formuesforvaltning er fornøyd med verdiutvikling i kundenes porteføljer i første halvår.

Bygger solide porteføljer

Å få god avkastning uten å ta relativt høy risiko er ikke enkelt.

– Vi tenker globalt og helhetlig i vår investeringsmodell. Det vil si at kundenes porteføljer bygges opp med fond over hele verden innenfor de ulike aktivaklassene; renter, aksjer og alternative investeringer. Disse kombineres på en smart måte i hver enkelt portefølje, sier Hiller.

– I tillegg bruker vi mye ressurser på å velge ut de beste forvalterne, legger han til.

Røren trekker frem at såkalt forvalterseleksjon, altså det å identifisere de beste forvalterne, alene bidro med 300 millioner kroner i meravkastning til kundene i første halvår.

– Man vil alltid finne noen plusser og minuser, men totaliteten for kundenes investeringer er definitivt bra, sier Røren.

Bevarer og utvikler

Det er for tiden nervøs stemning i aksjemarkedene. Oslo Børs har svekket seg betydelig den siste måneden, mens investorene på den amerikanske børsen nylig hadde den tøffeste dagen så langt i 2019. I tillegg skapte det sjokkbølger da den argentinske børsen nylig falt nesten 50 prosent på utsiktene om et regjeringsskifte. Verdien i Formuesforvaltnings investeringsmodell blir særlig synlig når markedene er urolige.

– Når galskapen råder og alt går opp, blir vi ikke helt med på oppturen. På den andre siden taper våre kunder mindre når markedene er urolige, fordi porteføljene er så bredt sammensatt.  Det er slik vi bevarer og utvikler våre kunders formuer, sier Hiller.

Krevende børstider

Handelskrigen mellom Kina og USA, problemene med Brexit og svak tysk økonomi har skapt en økende frykt for global resesjon. Mange land, inkludert USA, har svart med å kutte rentene. Nå har over halvparten av de sentralbankene Formuesforvaltning følger, rentekutt som siste rentebeslutning. Det har historisk sett vært en situasjon som har gitt god avkastning i aksjemarkedet.

– Vi har endret vårt markedssyn fra undervekt til nøytral i aksjer. Men akkurat nå ser vi at markedet ikke har noen klar retning. Særlig de små sykliske børsene, som Oslo Børs, har hatt en svakere utvikling enn mange andre markeder, sier Røren.

Tungt for olje

Røren viser til at investorer som kun fokuserer på Oslo Børs ofte får det tungt når markedene er urolige.

– Norge et lite marked med liten valuta som er svært råvarebasert. Energi har hatt en dårlig utvikling og vi har en oljefokusert børs, sier aksjeeksperten.

Etter flere katastrofale år for oljeservicesektoren skulle man kanskje tro at det er en rekyl på gang. Det har ikke Røren særlig tro på.

– Dessverre ser det fortsatt ikke bra ut for den sektoren, sier han.

Fortsatt tungt: Det ser fortsatt mørkt ut for oljeservicesektoren på Oslo Børs, mener Formuesforvaltnings aksjesjef Lars-Henrik Røren.

Tilbake til start

Røren viser til at oljeserviceindeksen Philadelphia Oil Service Sector, en indeks med 15 ledende oljeserviceselskaper, er tilbake til nivået i år 2000.

– Det er faktisk før den moderne tids oljeservice-boom startet, sier han og legger til:

– Normalt skulle det kanskje kunne indikere at tidspunktet for en investering er god, men det er alt for mye kapasitet og det ser ikke ut som at ratene kommer opp igjen i noe segment i nær fremtid. Dette i kombinasjon med dels mange svake balanser, stort refinansieringsbehov og svak tilgang på kapital for en stadig større andel av selskapene i sektoren, gir store utfordringer. Utviklingen fremover er uforutsigbar, sier han.

– Våre kunders globale porteføljer gjør at deres kapital eksponeres mot langt flere sektorer og markeder og det har vist seg å gi bedre avkastning over tid. Vår tilnærming slår ikke til i alle kortere eller tilfeldig valgte perioder, men i det lange løp vil den mest produktive og lønnsomme forvaltningen oppnås ved diversifisert og global tilnærming, slår Røren fast.

Ydmyke fremover

Med dagens urolige marked er både Hiller og Røren ydmyke med tanke på hvilken avkastning kundene vil se fremover.

– Vi mener at måten vi tar hånd om våre kunders penger på gjør at vi leverer bedre resultater enn mange andre, særlig i utfordrende tider, sier Hiller før Røren skyter inn:

– Vi kan ikke garantere positiv avkastning fremover men vi kan garantere at vi jobber for å gi kundene en produktiv forvaltning, sier han.

– Formuesforvaltnings modell er å bygge diversifiserte porteføljer, å veilede kundene til en langsiktig tankegang og sørge for at de holder seg til planen i urolige tider. Denne modellen er vårt DNA og er årsaken til at vi stadig får flere kunder og at forvaltningskapitalen i Formuesforvaltning nå er på vei mot 80 milliarder kroner, avslutter Hiller.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.