Pensjon som ny inntektskilde fra fylte 62 år?

Skrevet av Formue

Så godt som alle alderspensjoner kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år, uten avkortning for annen inntekt. Hva lønner seg, og hva bør du tenker på når det gjelder dine alderspensjoner? Hvilke pensjoner bør du ta ut når?

Se webinaret her

Kontakt oss