Bærekraft i Formue

Skrevet av Øystein Bø

Vi ser et markant skift fra prat til handling innenfor bærekraftige investeringer. Dette er et skift vi i Formue ønsker å bidra aktivt til i samarbeid med våre kunder.

Av Øystein Bø, administrerende direktør i Formue

Vår jobb som rådgiver er å lytte til våre kunder. Vår rolle er å utfordre og se ting i et større perspektiv gjennom vår visjon å bidra til et rikere liv. I løpet av de siste årene har vi opplevd stadig flere eksempler på at kapitaleiere ønsker å oppnå mer enn bare god finansiell avkastning. Investeringene skal også bringe verden i en mer bærekraftig retning.

Formues strategi for bærekraft reflekterer denne megatrenden. For oss er det viktig at alt vi gjør er målbart og transparent. Det inkluderer de forventninger vi setter til finansiell avkastning, våre bidrag til å oppnå FNs bærekrafts mål i bred forstand så vel som konkrete CO2-målinger. Vi har de siste årene satset betydelig ressurser på å utvikle ny teknologi.  Dette gir oss mulighet til å levere rapporter med høy kvalitet både på finansielle og ikke-finansielle resultater. I løpet av høsten vil kundene blant annet kunne løpende følge sine porteføljers CO2-avtrykk i Formue-appen.

Vårt løfte til våre kunder er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering. Når vi velger forvaltere for kundenes kapital er vi opptatt av at de har integrert bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Vi følger løpende opp at de utvalgte forvalterne gjennomfører den strategien og skaper de resultatene som er forespeilet.

Formue-konsernet har rundt 110 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning. Vi har forbrukermakt til både å påvirke de forvalterne som allerede har fått vår tillit, men også de nye som vi vurderer. I dette arbeidet bruker vi også, anerkjente verktøy og uavhengige datakilder, som i samspill med vår kompetanse gir gode beslutningsgrunnlag.

Målinger i seg selv er viktig for å kunne følge utviklingen. Men først når man bruker kunnskapen til å oppnå en endring, skapes det resultater.

Formue er med i Skift – et næringslivsnettverk for ambisiøse klimaledere. Der har vi tatt initiativ til å sette en bedre standard for kommunikasjon rundt hvordan investeringsadferd kan påvirke fremtidens klimautslipp. Vi ønsker å bidra til en bedre og mer visualisert kommunikasjon rundt hvilken påvirkningskraft man har som investor. I tillegg vil vi i høst, i samarbeid med PWC, levere et klimaregnskap for vår egen virksomhet. Skift lanserte nylig en grønnvaskingsplakat. Den forklarer på en meget god måte forskjellen mellom grønnvaskere og samfunnsbyggere (grønnvasking.no). Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten. Vi er samfunnsbyggere. Vi skal derfor fremover stille tøffere krav både til oss selv og til eksterne forvaltningsmiljøer.

Dette vil dere høre mer om i tiden som kommer.

 

Del artikkel

Øystein er en av gründerne bak Formue og har siden 2009 vært selskapets konsernsjef. Han var tidligere leder for Institusjonelle kunder og Family Office. Han har lang erfaring som rådgiver for formuende familier og har fortsatt kundeansvar ved siden av rollen som konsernsjef.

Kontakt oss