Rekordhøy ny kapital

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning opplever økende etterspørsel etter våre tjenester både i Norge og Sverige. I 2018 ble vi betrodd rekordhøye 5,7 milliarder i netto ny kapital. Det medførte at Formuesforvaltning Aktiv forvaltning AS i Norge og Burenstam & Partnes AB i Sverige ved utgangen av 2018 totalt hadde 72,1 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Den gode utviklingen fortsetter. Inkludert datterselskapet Griff Kapital, som ved utgangen av første kvartal hadde rundt 25 milliarder under rådgivning, har konsernet nå over 100 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning.

– Å passere 100 milliarder er en viktig og svært gledelig milepæl for Formuesforvaltning konsernet. At stadig flere kunder har tillit til at vi er de beste til å forvalte deres formue er motiverende og inspirerende, sier administrerende direktør Øystein Bø.

– Det er spesielt gledelig at våre eksisterende kunder er gode ambassadører for oss og anbefaler våre tjenester til andre, sier Bø.

3,8 mrd i pluss i første tertial

Øystein Bø

God vekst: – Det er gledelig at vi får så gode tilbakemeldinger fra kundene, sier Øystein Bø.

Formuesforvaltning bygger solide risikojusterte porteføljer for våre kunder. Porteføljene består av et bredt kvalitetssikret utvalg av obligasjons-, aksje, PE-, hedge- og eiendomsfond. Porteføljene er eksponert mot svingninger i aksjemarkedet og fjorårets børsuro påvirket våre kunders avkastning negativt.

Totalt hadde den kapitalen vi bistår våre kunder med å forvalte en negativ verdiutvikling på 1,1 milliarder kroner, som tilsvarte rundt 1,5 prosent av vår totale forvaltningskapital pr 31. 12. 2018.

– Det er første gang på ti år at majoriteten av våre kunder har hatt negativ avkastning i et kalenderår. Når det kommer et bredt børsfall, påvirker det også våre kunders avkastning negativt, sier Bø.

Han viser imidlertid til at allerede etter første tertial er nedgangen fra i fjor for lengst hentet inn. Pr 30.04.2019 er det skapt en positiv avkastning på 3,8 milliarder kroner.

– Ikke bare er den negative utviklingen fra i fjor hentet inn, det er også skapt ytterligere avkastning på 2,7 milliarder kroner, sier Bø.

God langsiktig avkastning

Formuesforvaltnings størrelse og posisjon gjør at våre kunder får tilgang til fond som normalt bare store institusjonelle investorer får plassere penger i, til samme betingelser som institusjonelle kunder. AKO Capital, Balderton, Northzone er bare noen av fondene som våre kunder har plassert penger i. Våre investeringsporteføljer har hatt gode resultater over tid.

God avkastning: En referanseportefølje i Formuesforvaltning har over tid hatt vesentlig bedre avkastning enn en indeksportefølje.

– Formuesforvaltning jobber med kundene i et generasjonsperspektiv. Vi er derfor mer opptatt av den langsiktige avkastningen våre kunder oppnår, fremfor kortsiktige børssvingninger. Fra 2008 til 2018 har en modellportefølje hos Formuesforvaltning hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,1 prosent etter kostnader, sier Bø.

Marked i vekst

Vår primærvirksomhet, som er forvaltning av formuer for familier og stiftelser med fem millioner kroner eller mer i frie investeringsmidler, er fortsatt et umodent marked i Norge. I USA, England og Australia, hvor markedene er mer modne har store deler av kundemassen allerede flyttet seg fra tradisjonelle spillere som banker og forsikringsselskaper til uavhengig aktører, som Formuesforvaltning. Den trenden tror vi kommer sterkere og sterkere i Norge, og vi er godt posisjonert til å ta ytterligere markedsandeler.

Tall fra Gap Gemini (World Wealth Report 2018) viser at vår kundegruppe øker både i Norge og Sverige. Sammenlagt har Norge og Sverige nå rundt 300.000 dollarmillionærer, noe som kvalifiserer til en 9. plass på Gap Geminis liste over land med flest dollarmillionærer.

Investerer i digitale løsninger

Gikk til topps: Dine Penger kåret Kron til den beste spareroboten i Norge.

Formuesforvaltning investerer betydelig i digitale løsninger for å gi våre kunder en bedre kundeopplevelse samt tiltrekke oss flere kunder.

I 2017 startet vi opp den prisbelønte digitale spareroboten Kron. Det innebærer at konsernet nå har alt fra personlig uavhengig rådgivning til robotrådgivning under samme tak.

I løpet av fjoråret ble Kron videreutviklet for å gi flere muligheten til å spare riktig. Vi har også utviklet en mobilapp for våre kunder som snart skal lanseres samt et datavarehus som gir både kunder og rådgivere informasjon og analyser.

– Skandinavia er ledende på fintech og vi har ambisjoner at våre digitale løsninger skal reflektere den posisjonen. Med vår nye app og vårt datavarehus har vi digitale løsninger som tar oss opp i en ny divisjon, samtidig som vi satser tungt på de personlige kunderelasjonene, sier Bø.

Høy tillit i markedet

Lokal tilstedeværelse er viktig for å kunne gi god individuell oppfølging til våre kunder. Vi har derfor totalt 21 kontorer i Norge og Sverige, samt et kontor i London. Vi har også et eget advokatkontor med syv advokater. De har spesialkompetanse på blant annet skatt, arvespørsmål og generasjonsskifter som er områder våre kunder etterspør.

I tillegg har vi et eget regnskapsføringsselskap med eksperter på føring av regnskap, drift og rådgivning overfor investeringsselskaper. Dette brede og helhetlige tjenestetilbudet er unikt i Norge.

– Vi er svært takknemlige og ydmyke over tilbakemeldinger som bekrefter at vår kompetanse og våre tjenester blir satt pris på. Vi lever i konkurranse med bankenes egne «private banking» avdelinger og vi ble utrolig glade da vi i 2018, for tredje år på rad, ble kåret som Norges beste innen kategorien «private banking» i den anerkjente kundeundersøkelsen TNS Prospera, sier Bø.

Formuesdagen 2017

Populært: I løpet av 2018 ble det avholdt rundt 70 kundearrangementer i på våre ulike kontorer i Norge og Sverige. Formuesdagen (bildet) er årets største begivenhet.

Driver solid

Formuesforvaltning driver lønnsomt. Selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 685 millioner kroner i 2018, og oppnådde et driftsresultat på 100,1 millioner kroner. Det tilsvarer en driftsmargin på 14,6 prosent.

Vi investerer penger i både ansatte og i nye digitale løsninger for å opprettholde vår ledende posisjon i markedet og for å fortsatt ha fornøyde kunder. I 2018 hadde vi driftskostnader på 585 millioner kroner. Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av 2018 på 541 millioner kroner, hvorav egenkapitalandelen utgjorde 58 prosent.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.