Rekordpris for gull

Skrevet av Fredrik Sjetne

Nylig nådde gullprisen en milepæl; for første gang passerte prisen på edelmetallet 2000 dollar for én unse. Med god hjelp fra stigende statlige gjeldsnivå og usikkerhet i kapitalmarkedene har gullprisen satt full fart oppover.

Hvorfor investerer man i gull? Gull har vært sett på som beskyttelse mot ekstreme hendelser og har blitt vurdert som et tilfluktssted for investorer i perioder med høy usikkerhet.

Den blå linjen i figuren viser utviklingen i gullprisen målt i amerikansk dollar fra 1975 og frem til i dag. De lysegrå feltene markerer perioder med avtakende veksttakt i økonomien, mens de mørkegrå feltene markeder perioder med resesjoner.

Pandemiens effekt på den globale økonomien har utløst en flom av penger fra sentralbanker og politikere. Når land nærmest i konkurranse «trykker» penger og bruker finanspolitiske tiltak skapes det usikkerhet rundt verdien av disse landenes valuta og økt bekymring for evne til å betjene gjelden. Det globale gjeldsnivået har steget til høyder vi ikke har sett maken til tidligere.

I perioder med avtakende økonomisk veksttakt har gullprisen historisk i snitt steget over syv prosent i året, mens amerikanske aksjer i samme perioder i snitt har falt med en halv prosent i året. I perioder med resesjon har aksjer i snitt falt med hele 14 prosent i året, mens gullprisen i samme perioder har steget over seksten prosent i året.

Det har blitt lettere å investere i gull, men det er fortsatt ikke enkelt. Kjøp av fysisk gull stiller en rekke krav, blant annet til sikker lagring og forsikring. Alternativer er å kjøpe fremtidskontrakter, børsnoterte fond (ETF) eller gullaksjer (det vil si selskaper som utvinner gull). Disse investeringsmulighetene medfører ulike kostnader eller har en svakere kobling til gullprisen enn hva man tror.

 

Del artikkel