Sjømatbedriftene og Formue inngår samarbeid

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formue skal hjelpe medlemmene i Sjømatnæringen med å bevare og utvikle verdiene som skapes, samt bidra til at næringen får de beste forutsetninger for fremtiden ved å trygge eierne med en godt forankret formuesplan for seg og sin familie. Samarbeidet mellom Formue og Sjømatbedriftene ble lansert under Sjømatdagene 2022.

−Sjømatbedriftenes kjerneoppgaver er å ivareta medlemmenes politiske, økonomiske og faglige interesser. Med Formue på laget vil vi styrke vårt tilbud til medlemmene, både på det økonomiske og faglige området. Avtalen gir  medlemmene tilgang til helhetlige tjenester som ivaretar både virksomheten og eiernes behov, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Deltok på konferanse med Sjømatbedriftene

Medlemmene ble introdusert for samarbeidet med Formue under Sjømatdagene på Scandic Hell i Stjørdal. I over 30 år har representanter fra alle bransjer innenfor sjømatnæringen deltatt på konferansen. Sjømatdagene har utviklet seg til å bli næringens årskonferanse, og er en stor og viktig møteplass for medlemmene. Administrerende direktør Øystein Bø, leder for Formue Pensjonsrådgivning, Alexandra Plathe samt rådgiver Hugo Bardo  deltok i en panelsamtale på konferansen sammen med Eriksson og moderator Erik Wold. Der snakket de om hvordan Formue kan bistå medlemmene med ulike tjenester og hvordan dette skaper verdi for næringen og for eierne av bedriftene.

Les mer om Formues helhetlige tjenestetilbud her

Formue har 17 kontorer i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Både Bø og Eriksson trakk frem at lokal tilstedeværelse er avgjørende for å kunne gi kundene god, individuell oppfølging. Robert Eriksson er også opptatt av at et voksende antall bedrifter i næringen står foran store utfordringer med generasjonsskifter og pensjonsordninger. Dette er områder Formue har ledende ekspertise på.

− Formue er lokalisert i hele landet og måten de jobber på gjør at de passer vår medlemsportefølje svært godt. Vi har store ambisjoner sammen med Formue. Vi skal skape økte verdier og trygghet i hverdagen for både medlemsbedriftene, eierne og deres familier. Jeg er utrolig stolt og glad for at vi har klart å få til dette samarbeidet, slik at virksomhetene våre har tilgang til Nordens ledende fagmiljø, sier Eriksson.

-Viktig for Formue

Administrerende direktør Øystein Bø sier samarbeidet med Sjømatbedriftene er viktig for Formue.

− Sjømatnæringen er en utrolig spennende og viktig næring. Sjømatbedriftene er en god og betydningsfull samarbeidspartner, som kan gi oss kunnskap om næringen og om hvordan den utvikler seg. Vi står klare til å levere skreddersydde løsninger for medlemmene, enten det gjelder bedriften eller for eieren og deres familier, sier Bø.

− Helt siden starten har vi hatt en tydelig ledestjerne for alt vi gjør. Kundenes interesse skal alltid komme først. Denne filosofien har formet hva vi gjør og hvordan vi jobber. Vår erfaring er at mange har en plan for selskapet de driver, men mangler en god plan for hvordan de skal bevare og utvikle verdiene de skaper. Vi hjelper kundene med å legge en plan og bygger en skreddersydd investeringsportefølje slik at de kan nå sine mål.

Dersom medlemmer ønsker å komme i kontakt med en rådgiver i Formue kan de enten kan henvende seg til nærmeste lokalkontor i Formue, eller til Sjømatbedriftene. Næringsorganisasjonen vil bistå med å formidle kontakt med en rådgiver hos Formue.

Kontakt oss her

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss