Ukesoppdatering fra investeringsavdelingen: uke 6

Skrevet av Formue

Ukesoppdateringene inneholder ukens figur, økonomiske hendelser, markedene på 1-2-3 og en oppsummering av våre ledende markedsdrivere. Oppdateringene er perfekt for å holde deg oppdatert, og kan gi deg ekstra godt nytte av vårt markedsbrev som publiseres en gang i måneden. God lesing!

Klikk her for å laste ned pdf-versjon av ukesoppdateringen (eller fortsett å lese den her på bloggen).

Ukens figur: Ingen tro på renteheving i USA lenger​

  • I den saueflokken som utgjøres av verdens sentralbanker er det spesielt én bjellesau folk holder et spesielt øye med; nemlig den amerikanske sentralbanken Federal Reserve System. ​
  • I ukens figur har vi illustrert implisitt sannsynlighet for renteheving i USA i kalenderåret 2019 basert på priser på fremtidskontrakter i rentemarkedet. ​
  • Vi ser at aktørene i markedet var nesten 100 prosent overbevist om at Federal Reserve ville heve renten i USA i 2019 ved inngangen til fjerde kvartal i 2018.​
  • Gjennom fjerde kvartal i fjor – i kjølvannet av markedsuroen og fallende aksjeverdier – var det som om troen på renteheving fordunstet. ​
  • I dag er det ikke lenger priset inn renteheving i USA i 2019. ​
  • Med andre ord har folks syn på en relevant markedsdriver endret seg i løpet av noen få måneder i kjølvannet av svekkede markeder og konjunkturer. ​
  • Sånn sett kan man argumentere for at det ligger en fundamental støtte bak markedsoppgangen opplevd januar 2019.​
  • Likevel mener vi er det prematurt å spekulere i kommende rentekutt fra verdens sentralbanker.​

Økonomiske hendelser

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ga signaler om at de vil gå mer forsiktig frem i rentesettingen enn tidligere lagt til grunn. Fed holdt som ventet styringsrenten uendret på onsdagens rentemøte. Sentralbanksjef Jerome Powell la til grunn en svakere global vekst, særlig i Kina og Europa, samt fortsatt usikkerhet tilknyttet handelspolitikk og utfallet av brexitprosessen. Jobbveksten har vært sterk og arbeidsledigheten har holdt seg lav. I tillegg har inflasjonspresset i USA dempet seg den siste tiden. På pressekonferansen etter rentemøtet uttalte Powell at varigheten på rentehevingspausen bestemmes av utviklingen i økonomien og finansmarkedene fremover. ​

Amerikansk sysselsetting utenfor jordbruket økte med ​
304 000 i januar. Det viser den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for januar, som ble offentliggjort på fredag. Dermed har det amerikanske arbeidsmarkedet vokst 100 måneder på rad. Konsensus på forhånd spådde en vekst på 165 000 sysselsatte. Samtidig viste arbeidsmarkedsrapporten at timelønningene økte med 0,1 prosent fra desember til januar, mens årsveksten i lønninger falt med 0,1 prosentpoeng til 3,2 prosent. Arbeidsledigheten økte fra 3,9 til 4,0 prosent, hvilket var én tidel høyere enn ventet av konsensus.​

Den økonomiske veksten i eurosonen var uendret på 0,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2018. Årsveksten avtok imidlertid fra 1,6 til 1,2 prosent. Veksten i eurosonen har vært svak de siste kvartalene og har blitt påvirket av nye utslippskrav til dieselbilprodusenter, svakere global vekst og økt usikkerhet i eurosonen. I tillegg har høye energipriser lagt en demper på forbruket. Tyskland, eurosonens største økonomi, er drevet av eksport verdt om lag 1 600 milliarder euro og svært eksponert mot svakere global vekst. ​

Italias økonomi gikk inn i en teknisk resesjon på slutten av 2018 etter et år preget av politisk uro, finanspolitisk uenighet med Europakommisjonen og strammere finansielle vilkår. Italiensk BNP falt 0,2 prosent i fjerde kvartal i fjor etter å ha falt 0,1 prosent i tredje kvartal. Årsveksten i den italienske økonomien har siden fjerde kvartal 2017 vært marginale 0,1 prosent. Både det internasjonale pengefondet IMF og den italienske sentralbanken, Bank of Italy, venter en BNP-vekst på 0,6 prosent i 2019. Det er under halvparten av ventet vekst for de 19 landene som inngår i eurosonen. For eurosonen samlet venter IMF en økonomisk vekst på 1,6 prosent inneværende år. ​

På den andre siden av var den økonomiske veksten i Frankrike noe høyere enn ventet. Fra tredje til fjerde kvartal 2018 steg fransk BNP med 0,3 prosent. Dermed er det mulig at effektene av streikene fra de «gule vestene» ikke har rammet den franske økonomien så mye som ventet. ​

Årsveksten i generelle priser i eurosonen avtok videre til det laveste nivået siden april i fjor. Foreløpige tall fra Eurostat, EUs statistikkontor, viser at inflasjonen falt fra 1,6 til 1,4 prosent i januar. På mellomlang sikt ønsker den europeiske sentralbanken å holde inflasjonen under, men nær 2,0 prosent. Justert for matvare- og energipriser var inflasjonen 1,1 prosent i januar. ​

Markedene på 1-2-3

Aksjemarkedet

Det ble en positiv avslutning på januar, med oppgang for alle hovedregioner. Verdensindeksen MSCI ACWI steg ytterligere 1,5 prosent sist uke og januar endte opp nesten åtte prosent. Vi skal helt tilbake til januar 1987 for å finne en sterkere start på børsåret. Det som særlig kjennetegner årets start på børsåret, er at alle hovedregioner viser omtrent samme sterke utvikling, dog med den latin-amerikanske regionen som sterkest og Europa som noe svakere. ​

Som nevnt over utviklet børsene i Latin-Amerika seg spesielt sterkt i januar, og MSCI-indeksen for regionen steg nesten 15 prosent. Ibovespa-indeksen i Sao Paulo ga sitt bidrag til dette og steg cirka 11 prosent i januar. Shanghai-indeksen hang litt etter verdensindeksen i januar, men en oppgang på 3,7 prosent lar seg likevel høre etter den begredelige utviklingen i 2018. Hang Seng-indeksen i Hong Kong viser derimot mer styrke og var opp over åtte prosent i januar. ​

Børsene i USA leverte en god utvikling sist uke og hele januar ble råsterk. Sist uke var preget av endrede signaler fra Fed hva gjelder renteutviklingen fremover. Markedet har nå fått troen på at det vil komme langt færre, om noen, rentehevinger i 2019. Dette oppfattes som å være positivt for risikofylte aktiva, inkludert aksjer. Alle de største indeksene steg 1,3-1,7 prosent sist uke og den brede S&P-indeksen endte opp cirka åtte prosent for måneden. Best gikk det for Russell 2000-indeksen, som steg over 11 prosent i januar. Fryktindeksen VIX falt hele 34 prosent i januar, hvilket sier mye om det sterke sentimentet for risikotaking i januar. ​

Som andre regioner hadde Europa en solid utvikling i januar. MSCI Europe steg seks prosent, jevnt fordelt utover alle enkeltmarkeder.​

Rentemarkedet

Også forrige uke resulterte nyhetsbildet og informasjonsflyten i et sammensatt makroøkonomisk bilde – mye relatert til amerikansk økonomi. Relative sterke sysselsettings- og industriproduksjonstall fra USA ga et inntrykk av et fortsatt solid økonomisk utvikling, mens tall for lønnsvekst var under forventning. I tillegg kom den amerikanske sentralbanken Fed med et svært balansert budskap på renteutviklingen fremover – de er svært tålmodig med tanke på å øke renten fordi de rett og slett ser færre grunner til å øke renten i 2019. Når det gjelder nedbyggingen av støttekjøpsprogram av obligasjoner, kommuniserte Fed at de er forberedt på å justere nedbyggingstakten dersom dette er nødvendig ut fra økonomiske forhold eller av hensyn til finansmarkedene. Samtidig har markedsforventninger til rentehevinger i USA falt helt sammen – i dag er det vurdert som 95 prosent sannsynlig fra markedet at renten forblir urørt eller settes ned før januar 2020.​

Rentene falt generelt i de internasjonale rentemarkedene i forrige uke. I Tyskland og USA falt rentene med 0,02 og 0,07 prosentpoeng (til henholdsvis 2,68 og 0,17 prosent, mens i Norge og Sverige falt 10 års statsrenter med henholdsvis 0,04 og 0,03 prosentpoeng (til henholdsvis 1,71 og 0,39 prosent). ​

Det var en god uke i de globale kredittmarkedene i forrige uke. Kredittpåslagene falt i både markedet for god og dårligere kredittkvalitet i EU og USA. I førstnevnte falt kredittpåslagene med henholdsvis 0,03 og 0,05 prosentpoeng til henholdsvis 0,87 og 1,22 prosent, mens i sistnevnte falt kredittpåslagene i EU og USA begge med 0,05 prosentpoeng til henholdsvis 4,19 og 4,31 prosent. ​

Klikk her for å laste ned pdf-versjon av ukesoppdateringen og våre ledende markedsdrivere.


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.