– Verdiskapningen skjer i bedriftene

Skrevet av Formue

Fredag 21. august arrangerte vi Hagefest sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen. Det ble en vellykket kveld med spennende paneldebatt, kortreist mat og underholdning. Panelet snakket om blant annet vekst, entreprenørskap og sysselsetting, med Drammens næringsliv i fokus. Nærmere 200 deltok i arrangementet, som var gjennomført i samsvar med myndighetenes smittevernregler. 

Leder for Drammenskontoret, Fredrik Ringdal Steiner, kaller arrangementet for en suksess.

– I og med at dette var første gang noe slikt ble arrangert i Drammen var både vi som partner og arrangørene veldig spent. Covid-19-situasjonen la selvsagt noen ekstra restriksjoner på arrangementet, men her gjorde arrangørene en kjempejobb med den praktiske gjennomføringen. Alt i alt ble dette en suksess. Kvelden hadde sosialt og faglig innhold, og det var en meget god arena for nettverksbygging og profilering av oss som partner, forteller han.

Arrangementet var rettet mot næringslivstopper, eiere og politikere i Drammensområdet. Formuesforvaltning hadde 25 billetter som vi benyttet på kunder og forvaltere. I tillegg var vår administrerende direktør, Øystein Bø, representert i paneldebatten på scenen, ledet av Thomas Seltzer.

Felles løft i næringslivet

I paneldebatten møtte stilte foruten Øystein Bø,  Terje Gundersen, Kari Due-Andresen, Thomas Melby, Terje Stykket og statsminister Erna Solberg. Paneldeltakerne var enige om at de ønsker et felles løft for næringslivet i Drammen, og at dette er noe man må jobbe sammen for.

– Det er vanskelig å si hva fremtiden vil bringe, men innovasjon og samarbeid er nøkkelord vi bør ta med oss inn i den nye normalen, sa Thomas Melby.

Vår administrerende direktør, Øystein Bø, presiserte at det er i bedriftene verdiskapingen skjer.

– Verdiskapingen og utviklingen i næringslivet skjer i bedriftene. I Drammen ser vi at det er et kompetansebasert næringsliv der bedriftene har tatt på seg et større samfunnsansvar. Flertallet av norske bedrifter er eid av familier, og bedriftseierne fokuserer på kultur, idrett og samfunnet rundt seg, sa Bø.

Erna Solberg viste stor innsikt i byen og regionens utvikling de seneste år og var tydelig på at det nå var behov for å knekke noen nye koder for å øke antall arbeidsplasser.

– Jeg tenker at Drammen bør jobbe videre med kompetansemiljøene sine. Det er viktig å sikre at de nye ideene utvikles her i regionen, sa statsministeren.

Relasjonsbygging er viktig

Fredrik Steiner påpeker at Drammen har hatt en rivende utvikling de siste 20-25 årene.

Fredrik Steiner, daglig leder Formuesforvaltning Drammen

– I denne perioden har politikerne i byen vært flinke og fleksible i planleggingen, og vi har et bredt sammensatt næringsliv som har vært villige til å satse lokalt. Jeg mener denne kombinasjonen er avgjørende for å lykkes. For å fortsette denne utviklingen er slike uformelle arenaer svært viktig for å skape nye relasjoner, sier Fredrik Steiner takker alle som møtte opp.

– Til slutt vil jeg takke for en hyggelig og innholdsrik hagefest, og takk alle som deltok og bidro.

 

Kontakt oss