Wall Street Economics: Optimisme er ingen strategi

Skrevet av Formue

Finansindustrien legger mye ressurser i å lage estimater og prognoser. Erfaringsvis har slike analyser lite eller ingen prediksjonskraft.


I figuren har vi sammenliknet gjennomsnittlige børsspådommer fra aksjestrategene på Wall Street (blå linje) med den faktiske utviklingen i Standard & Poor’s 500-indeksen (grå linje). Børsprognosene er aksjestrategenes estimat på verdien til S&P 500-indeksen ved årsslutt.

Figuren viser at Wall Street-strategene er optimistiske; de har normalt spådd børsoppgang i store deler av perioden fra 2000 og frem til i dag. Atferden er forståelig fordi optimisme bidrar til produktsalg og mer handel. De siste 20 årene har prognosene ligget over aksjeindeksen i mer enn 80 prosent av tiden. I de tilfellene hvor markedsutviklingen har overgått prognosene, skyldes dette at aksjeprisene har steget raskere enn strategene har klart å oppdatere sine modeller.

Ut over å være optimistiske av natur ser man tydelig at den blå linjen (prognosene) følger i kjølvannet av den grå linjen (markedsutviklingen). Dette betyr at analytikernes estimater løper etter børskursene, og ikke motsatt. En konsekvens av dette er at analytikerne aldri evner å se vendepunktene i aksjemarkedet på forhånd.

I en investeringsprosess gir det derfor lite mening å følge prognoser som alltid er optimistiske . Optimisme er ingen strategi.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Del artikkel