Wall Street: Kommer oppgangen fra Feds helomvending?

Skrevet av Formue

I midten av januar satte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) i gang en av historiens raskeste helomvendinger i pengepolitikken. Fed, her representert ved sentralbanksjef Jerome Powell (bildet), gikk fra å signalisere to rentehevinger i løpet av 2019 på rentemøtet i desember i fjor, til å avblåse begge rentehevingene på rentemøtet i januar. I første kvartal i år har det vært solid oppgang blant annet på den amerikanske børsen. Men er det en entydig sammenheng mellom Feds snuoperasjon og oppgangen på børsen? Historiske data gir ikke et klart svar.

Grafen viser implisitt sannsynlighet for renteheving (blå linje) og rentekutt (grå linje) i fra juli 2018 i USA. Den implisitte sannsynligheten for renteendringer er beregnet ut fra priser på fremtidskontrakter i rentemarkedet. Den forteller hvilke forventninger markedsaktørene har til utfallet av de kommende rentemøtene i sentralbanken, Federal Open Market Committee (FOMC).

Figuren viser et tydelig skift i renteforventningene før helomvendingen til Fed. Gjennom fjerde kvartal 2018 falt forventningene fra nesten 100 prosent sannsynlighet for heving til nær null. I dag venter markedsaktørene ikke flere rentehevinger fra Fed. Tvert i mot mener aktørene at det er 60 prosent sannsynlighet for at Feds neste handling blir å kutte renten.

Flere markedsaktører forsøker å henge den solide børsoppgangen i årets første kvartal på helomvendingen fra Fed. Det er imidlertid ikke lett å bli klok på hva raske og betydelige skift i renteforventningene har betydd historisk. Ser man på data fra de siste 30 årene får man ingen klar indikasjon på hvordan aksjemarkedet beveger seg ved brå skift i renteforventningene. Det har ikke vært et tydelig mønster eller kopling mellom helomvendinger i pengepolitikken og utviklingen i aksjemarkedet.

Stimulerende pengepolitikk kan skape et sterkt momentum i risikofylte aktiva, men verktøykassen til sentralbankene er mindre enn den har vært tidligere. Vi følger pengepolitikk som markedsdriver tett, men det er for tidlig å konkludere om Feds 180 graders vending i kommunikasjonen har blitt til en positiv markedsdriver på noe lengre sikt.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]