When the facts change: Momentum er i ferd med å snu i aksjemarkedet

Bevare & Utvikle / Trym Riksen
2019-05-10
Showing financial report

Risikofylte aktiva har hatt en forrykende utvikling hittil i år. Det solide oppsvinget i aksjekursene har ført til at momentum i aksjemarkedet er i ferd med å snu. Med momentum menes den underliggende trenden i aksjekursene. Et nærstående positivt skift i momentum taler isolert sett for høyere risikotaking, men hva kan vi vente av aksjemarkedet når momentum blir positivt?

Erfaringsvis har all aksjeavkastning kommet i perioder med positivt, tiltakende momentum, mens perioder med negativ, avtakende momentum har gitt en inflasjonsjustert aksjeavkastning rundt null.

For å få en bedre forståelse av skift i markedsdrivere kan vi se på utfallsrom i aksjeavkastningen basert på historiske erfaringer, nærmere bestemt amerikanske data fra 1908. Et utfallsrom viser alle mulige resultater (utfall) av en hendelse. Den horisontale aksen viser årlig avkastningsutfall, definert som gjennomsnittlig realavkastning, mens den vertikale aksen viser hvor ofte hvert enkelt resultat (utfall) inntreffer. Jo lengre til høyre utfallsrommet ligger, desto gunstigere utfall står investor overfor.

Figuren viser hvordan årlig realavkastning i S&P 500-indeksen fordeler seg rundt gjennomsnittet i perioder der både momentum og konjunktur er positive markedsdrivere (blå kurve) – og perioder der momentum er tiltakende, mens konjunktur er negativ (grå kurve). Snittavkastningen i perioder med tiltakende momentum og negativ konjunktur har vært minus tre prosent. Til sammenlikning har årlig gjennomsnittlig realavkastning i aksjer vært om lag tolv prosent i perioder der både momentum og konjunktur har vært tiltakende.

Gitt at momentum vil skifte til det positive, står vi overfor nettopp det grå utfallsrommet hvor aksjeavkastningen erfaringsvis har vært negativ. Med andre ord vil ikke et positivt skift i kursmomentum alene være nok til å gjøre endringer i den taktiske allokeringen. Konjunktur blir på mange måter den siste puslespillbrikken som må være på plass før vi gjør endringer i markedssynet og øker risikoen.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

image

Trygghet

Hvordan kan du skape trygghet i dag og i fremtiden? Hva med barna? Hva om det skjer en ulykke?

Les mer
image

Bevare og utvikle

Hvor mye bør du investere? Hvordan investerer du for fremtiden? Hvordan får du god kvalitet på investeringene?

Les mer
image

Skape

Hva må du sette av for gründervirksomhet? Hvordan kan du frigjøre mer tid? Eller utgjøre en forskjell?

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.