Hva gjør du når store endringer kommer? Vi leker ”A world without Watson”

Skrevet av Alexander Heiberg

Vi snakker ofte om å planlegge for en regnværsdag. Men hvor godt forberedt er vi egentlig på store endringer i livet? Hva om det verst tenkelige skjer brått og uventet? Det er her Watson kommer inn.

Amerikanerne har en øvelse de kaller «A world without Watson», hvor Watson er patriarken eller matriarken som sitter med alle hattene på hodet (hovedeier, styreleder og daglig leder). Han eller hun styrer skuten selv med både ror og skjøter.

Øvelsen går ut på følgende: Hva skjer hvis Watson skulle gå bort i morgen? Hvem vil da overta kontrollen? Hvem vet hvilke avtaler som er inngått? Hvem har de nødvendige fullmakter? Hvem kan treffe beslutninger om forvaltningen? Hvor finner vi de nødvendige dokumentene? Hvem har nøkkel til den gamle safen på kontoret? Dette er bare noen av de mange spørsmålene som plutselig må besvares.

Alle trenger en plan, få har det

Overraskende mye ligger kun lagret i vårt eget hode. Den muntlige avtalen med den viktigste leverandøren som alltid har sikret bedriften gode betingelser. Alt fra navnet på kontaktpersonen i banken til kalkylene bak prismodellen. Men også på hjemmebane. Avtalen med hyttenaboen om å bruke bryggen og avtalen om at også yngstemann skal få penger til bolig den dagen han skal studere. Hvor ligger egentlig skjøtet på eiendommen og papirene som må til for å kunne levere inn selvangivelsen?

Vår erfaring er at de færreste er forberedt på en verden uten Watson. Få tenker igjennom hva som faktisk vil skje dersom man plutselig blir satt ut av spill. I øvelsen gjennomgår vi de forskjellige sidene av livet, med det mål å identifisere hva som vil skje på de ulike områdene dersom det skulle hende oss noe. Hvilke utfordringer vil oppstå? Hva er mest kritisk å kunne løse raskt? Hvordan kan vi best håndtere dette? For til syvende og sist lander vi igjen på vår gamle kjepphest, god planlegging. Når vi har identifisert mulige utfordringer, er det viktig å sikre at vi har planer som gjør oss i stand til å håndtere, eller i det minste minimere konsekvensene av disse. I dette inngår flere ulike elementer:

Testament og fremtidsfullmakt

Det viktigste dokumentet i en verden uten Watson er testamentet. Overraskende få har satt opp testament, og overlater med det til arveloven å løse fremtidig fordeling av eiendeler. Vet du egentlig hvilken løsning arveloven gir, og er dette i så fall den løsningen du ønsker? Å sette opp et testament er den beste måten å sikre at det blir som du ønsker, og med det også redusere potensielle konflikter mellom de du etterlater deg.

Hva om Watson ikke dør, men grunnet sykdom eller ulykke ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser? Her vil fremtidsfullmakten bestemme hvem som skal kunne treffe beslutninger på dine vegne. I tillegg til å sette rammer for de beslutninger som skal tas. Igjen blir dette et viktig dokument for å sikre at dine interesser blir ivaretatt, men også for å unngå potensielt ødeleggende konflikter.

Samle viktige opplysninger og dokumenter

Testamentet og fremtidsfullmakten er som du skjønner to svært viktige dokumenter. Det hjelper derfor lite å ha skrevet disse etter alle kunstens (og lovens) regler, dersom ingen finner dem den dagen det skulle skje deg noe. Men det finnes også mange andre viktige dokumenter som det vil kunne være behov for å fremskaffe (avtaler, skjøter og andre dokumenter på eierskap og rettigheter). En viktig del av planen er derfor å samle alle viktige dokumenter, men også å sikre at rette vedkommende får tilgang til disse dersom det skulle skje deg noe.

Oversikt over viktige kontakter

Vi har flere ganger opplevd å bli kontaktet av frustrerte familiemedlemmer. Midt i sorgen over å ha mistet mor eller far har de mottatt brev fra banker, forsikringsselskaper, forretningsforbindelser eller offentlige myndigheter med spørsmål om forhold de overhode ikke kjenner til. Da er det fint å kunne ha en oversikt over hvem man skal kontakte hos revisor, familiens advokatforbindelse, i bedriften eller i banken. Vi anbefaler derfor at man lager en slik liste som jevnlig oppdateres, og som er tilgjengelig for denne typen situasjoner.

Forsikringer

Har du de nødvendige forsikringer? Har det skjedd endringer som gjør at du bør se igjennom disse på nytt? Gode forsikringer er viktige når det oppstår kritiske situasjoner. Det er derfor viktig å ha god oversikt over hvilken potensiell risiko du står overfor, og hvordan forsikringer eventuelt kan avhjelpe uønskede konsekvenser. Så må man som alltid se risiko og konsekvenser opp mot premien man betaler for en slik forsikring.

Instrukser, fullmakter, planer og rutiner

Øvelsen vil for de fleste avdekke en rekke områder hvor det er behov for å gi instrukser, fullmakter eller å sette opp planer. Kanskje finnes det allerede planer? Slik at det er mer hensiktsmessig å snakke om å samle disse, eller å gjøre de tilgjengelig for rette vedkommende.

Kanskje det viktigste er å starte arbeidet med å klargjøre datteren for rollen som ny leder av familiebedriften? Eller å sette barna inn i hva vi tenker rundt forvaltningen av våre verdier? De har tross alt vært medeiere i selskapet de siste ti årene!

Bevare og utvikle

Disse tingene er viktige for å kunne bevare og utvikle verdier, også gjennom en kritisk periode. Derfor er dette også en viktig del av god finansiell planlegging. Rett håndtering gir et stabilt rammeverk for forvaltningen, og man unngår at verdier går tapt som et resultat av uklare eiersituasjoner, manglende fullmakter eller unødvendige diskusjoner.

For mange av oss er heldigvis sjansen for at det skal skje noe så dramatisk i morgen liten. Gode planer er imidlertid den beste forsikringen mot uønskede konsekvenser dersom det mot all formodning likevel skulle hende oss noe.

Har man en god plan som sier hva man skal gjøre, kommer man seg ofte trygt igjennom regnværsdager også.

 


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.


Jeg ønsker å motta nyheter og relevant informasjon fra Formue. Jeg kan når som helst endre eller fjerne mine preferanser. Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i Formue.

Input the campaign name that submitters should be added to.

Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Kontakt oss