AKO Capital: Analyserer ledernes oppførsel

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Brukes det lange og kompliserte setninger. Er det mye snakk om fremtiden og lite fokus på fortiden. Hvordan ledelsen kommuniserer til markedet er en viktig del av analyseverktøyet Nicolai Tangen og resten av teamet i AKO Capital bruker for å løpende evaluere selskapene i porteføljen. 

Hedgefondet AKO Capital, med Nicolai Tangen i spissen, har vært en suksesshistorie siden oppstart i 2005. I dag har selskapet 13,8 milliarder dollar under forvaltning, tilsvarende rundt 110 milliarder kroner. Både det europeiske og det globale fondet er i flere år på rad blitt nominert til de beste fondene i sin klasse av anerkjente Eurohedge. Mange av kundene til Formuesforvaltning har hatt gleden av å ha vært med helt siden starten for snart 14 år siden. Det langvarige kundeforholdet var noe av det Tangen og porteføljeforvalter Torkell Eide trakk frem da de nylig holdt deres årlige presentasjon for Formuesforvaltnings kunder i Oslo. 

“Man husker sitt første kyss og sin første kunde.”

Nicolai Tangen, AKO Capital

– Man husker sitt første kyss og sin første kunde. Formuesforvaltning var vår første kunde da vi startet opp i 2005, sa Tangen.

Slo markedet

Selv i fjorårets meget krevende marked leverte begge fondene til AKO Capital nok engang bedre avkastning enn markedet. Mens det europeiske fondet endte opp to prosent, leverte det globale fondet en avkastning på hele seks prosent. De sammenlignbare indeksene, MSCI Europe og MSCI World, endte i solid minus.

Investorer i det europeiske fondet som har vært med siden oppstart i 2005, har til nå hatt en samlet avkastning på hele 233 prosent. Det er nærmeste en utklassing målt mot den sammenlignbare europeiske indeksen, MSCI Europa, som i samme periode har steget 67 prosent.  

– Noen år handler det om å tjene penger og andre år handler det om å ikke tape penger. I starten av fjoråret trodde vi året skulle handle om å tjene penger, men ettersom året skred frem skjønte vi at det egentlig dreide seg om å ikke tape penger, sa Tangen. 

Språkforskere tolker signaler

Det er ingen enkel øvelse å slå markedet år etter år. AKO Capital har bygget opp et analyseteam som går utenpå mange av sine konkurrenter. I tillegg til ekspertene som kun gjør regnskapsanalyser og de som gjør inngående analyser på selskapsverdier og utviklingen i markedene, har selskapet siden 2012 bygget opp en egen avdeling som analyserer hvordan ledelsen i selskaper kommuniserer. Ekspertene vurderer språk og setningsoppbygging i telefonkonferanser, møter, pressemeldinger og i resultatpresentasjoner.  

“Vi har et team av språkforskere som følger med på selskapspresentasjoner og leser rapporter.”

Nicolai Tangen, AKo Capital

– Vi har et team av språkforskere som følger med på selskapspresentasjoner og leser rapporter, opplyste Tangen til Formuesforvaltnings kunder. 

Ako Capital Formuesforvaltning

Studerer språket: AKO Capital har et eget team som evaluerer hvordan selskapsledelsen oppfører seg og snakker når de holder presentasjoner.

Avdelingen i AKO Capital, som går under navnet Behavioural Assessment Unit, ledes av en tidligere politietterforsker med 30 års erfaring. Avdelingen har laget datasystemer som blant annet analyserer om ledelsen endrer språket sitt fra kvartal til kvartal. Faresignaler kan blant annet være lange setninger, et skifte av pronomen fra jeg til vi, og om hvor mye ledelsen snakker om fremtid versus fortid. 

– Alt dette puttes inn i programmene. I realtid kan man da se om ledelsen har avholdt en god telefonkonferanse eller ikke, fortalte Tangen. 

Røde og grønne flagg

Et av punktene som inngår i analysen er hvordan spørsmål fra investorene blir håndtert. Blir ledelsen opprørt over spørsmål, unngår de å svare eller svarer de veldig vagt, kan dette være faresignaler. Endringer som gjentas flere kvartal på rad, enten de er positive eller negative, har vist seg å være gode indikatorer på hvilken retning et selskap har. 

– Når det kommer opp mange røde flagg må vi gi ekstra oppmerksomhet til dette selskapet. Vi er nok en av aktørene som har de beste systemene for dette. Det er et viktig hjelpemiddel i måten vi driver på, sa Tangen. 

Saktekokt frosk

Når AKO Capital vurderer et selskap, mangler det ikke på datapunkter i analysene. Selskapet ringer helt ned på butikknivå, for å kartlegge for eksempel hvorvidt kineserne handler mer eller mindre luksusvarer.

Kartlegging av luksusmerker Formuesforvaltning

Analyser: For å kartlegge markedet for luksusmerker gjør AKO Capital detaljerte undersøkelser som innebærer telefonsamtaler helt ned på butikknivå.

– Vi har mer enn 10 000 datapunkter som vi har puttet vi inn i et system som vi analyserer. Det gjør vi for å unngå at vi ikke blir en saktekokt frosk som ikke hopper ut av gryta. At vi ikke får med oss de endringene som er så små at man ikke legger merke til dem, sa Tangen og la til:

“Det er som å være gift med en person og så blir det verre og verre dag for dag. Til slutt finner du ut at du egentlig er gift med en drage”

Nicolai Tangen

– Det er som å være gift med en person og så blir det verre og verre dag for dag. Til slutt finner du ut at du egentlig er gift med en drage.

Flatpakking versus møbelsnekkere

Er det fortsatt rom for hedgefond som AKO Capital i et marked der tilbudet av børsnoterte, billige såkalte ETFer (Exchange Traded funds) bare øker Porteføljeforvalter Torkell Eide mener denne utviklingen vil gi fantastiske muligheter for hedgefondet. 

– ETF-er flatpakkede møbler. De prøver å ta noe som egentlig er et håndverk, gjøre det om til et industrialisert produkt og prøver å fange det som vi kaller for alfa, sa Eide. Alfa er et mål på den meravkastningen et fond skaper i forhold til en indeks. 

“Kvalitet er noe som er veldig vanskelig å flatpakke.”

Torkell Eide, porteføljeforvalter AKO Capital

– Kvalitet er noe som er veldig vanskelig å flatpakke. De analysene vi gjør og det som avgjør om et selskap er kvalitet, er ikke noe som dukker opp når du kjører en datamodell over de finansielle resultatene. Den filosofien vi har kan ikke veldig enkelt implementeres, sa Eide. 

Roste Formuesforvaltning

Som en stor investor i AKO Capital er en av oppgavene til Formuesforvaltning å passe på at hedgefondet leverer den kvaliteten de har lovet. 

– Selv om vi er møbelsnekkere så føler vi at dette gir oss muligheter og det fortsatt er god plass for oss. Det er veldig bra å jobbe med Formuesforvaltning. De er veldig flinke til å kontrollere at vi fortsatt er møbelsnekkere, sa Eide.  

Høy kompetanse

Investeringssjef i Formuesforvaltning, Niclas Hiller, påpeker at Formuesforvaltning på sin side gjør et meget godt håndverk når de plukker de beste forvalterne for sine kunder. 

Gode valg:Resutlatene viser at vi er gode på å velge de beste forvalterne, sier investeringssjef Niclas Hiller.

– Det er ikke enkelt å finne de virkelige gode forvalterne. Man finner dem ikke ved å lese Dagens Næringsliv eller gjennom nordiske plattformer som Nordnet, sier Hiller som også påpeker at kunder av Formuesforvaltning får tilgang til fond som ikke er åpne for private, ikke-profesjonelle investorer. 

 “Våre resultater viser at vi har vært gode på å plukke de beste forvalterne”

Niclas Hiller, investeringssjef Formuesforvaltning

– Vi gjør slike fond tilgjengelig for våre kunder, og våre resultater viser at vi har vært gode på å plukke de beste forvalterne. Vi er glad for at vi nylig har tatt inn AKO Global som et av våre nye fond i vår anbefalte aksjeportefølje Global Equities, sier Hiller.  

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.