Aksjekursene faller, verdi stiger

Bevare & Utvikle / Trym Riksen
2020-03-17

Hvilken konsekvens har de fallende aksjekursene? Det er lett å stirre seg blind på det negative. Derfor skal vi se på utviklingen i verdi som følge av børsfallet.

I Formuesforvaltning bruker vi langsiktige tall, som syklisk justert p/e, for å avgjøre om aksjemarkedet er dyrt eller billig. Syklisk justert p/e betyr at vi vurderer dagens verdi av aksjene på børs (pris, eller «p» i forkortet form) i forhold til gjennomsnittlig inntjening/resultater fra selskapene over siste tiårsperiode (earnings (e)). Historiske erfaringer tilsier at nøkkeltall basert på langsiktige trender, som syklisk justert p/e, er mindre påvirket av kortsiktig støy og derfor bedre egnet til å fortelle noe om nivået på prisingen av markedet – dvs. om aksjemarkedet er dyrt eller billig.

Den blå linjen i figuren viser utviklingen i syklisk justert p/e i det amerikanske aksjemarkedet, mens den grå og svarte linjen markerer henholdsvis dagens p/e-nivå og normalt p/e-nivå (median) i hele perioden. I tillegg har vi lagt inn dagens nivå i verden (rød sirkel), vekstmarkeder (grønn sirkel) og Norden (gul sirkel).

Figuren viser at verdien i det amerikanske aksjemarkedet har falt betydelig de siste ukene. Ved utgangen av februar var p/e-nivået i USA på 30, og nå etter børskollapsen er den på 25. Det er fortsatt er godt stykke ned til historisk normalt p/e-nivå på 16.

Merk at verdi og implisitt langsiktig forventet realavkastning i aksjer er to sider av samme sak. Jo høyere p/e, desto lavere er forventet langsiktig realavkastning i aksjer. Med andre ord fører store fall i aksjemarkedet til at forventet avkastning på lang sikt – mer enn ti år – øker umiddelbart.

Er det mulig å se det positive i det negative? Vel, når børsen faller, stiger verdi og dermed forventet avkastning på lang sikt.

image

Trygghet

Hvordan kan du skape trygghet i dag og i fremtiden? Hva med barna? Hva om det skjer en ulykke?

Les mer
image

Bevare og utvikle

Hvor mye bør du investere? Hvordan investerer du for fremtiden? Hvordan får du god kvalitet på investeringene?

Les mer
image

Skape

Hva må du sette av for gründervirksomhet? Hvordan kan du frigjøre mer tid? Eller utgjøre en forskjell?

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.