Aksjekursene faller, verdi stiger

Skrevet av Formue

Hvilken konsekvens har de fallende aksjekursene? Det er lett å stirre seg blind på det negative. Derfor skal vi se på utviklingen i verdi som følge av børsfallet.

I Formuesforvaltning bruker vi langsiktige tall, som syklisk justert p/e, for å avgjøre om aksjemarkedet er dyrt eller billig. Syklisk justert p/e betyr at vi vurderer dagens verdi av aksjene på børs (pris, eller «p» i forkortet form) i forhold til gjennomsnittlig inntjening/resultater fra selskapene over siste tiårsperiode (earnings (e)). Historiske erfaringer tilsier at nøkkeltall basert på langsiktige trender, som syklisk justert p/e, er mindre påvirket av kortsiktig støy og derfor bedre egnet til å fortelle noe om nivået på prisingen av markedet – dvs. om aksjemarkedet er dyrt eller billig.

Den blå linjen i figuren viser utviklingen i syklisk justert p/e i det amerikanske aksjemarkedet, mens den grå og svarte linjen markerer henholdsvis dagens p/e-nivå og normalt p/e-nivå (median) i hele perioden. I tillegg har vi lagt inn dagens nivå i verden (rød sirkel), vekstmarkeder (grønn sirkel) og Norden (gul sirkel).

Figuren viser at verdien i det amerikanske aksjemarkedet har falt betydelig de siste ukene. Ved utgangen av februar var p/e-nivået i USA på 30, og nå etter børskollapsen er den på 25. Det er fortsatt er godt stykke ned til historisk normalt p/e-nivå på 16.

Merk at verdi og implisitt langsiktig forventet realavkastning i aksjer er to sider av samme sak. Jo høyere p/e, desto lavere er forventet langsiktig realavkastning i aksjer. Med andre ord fører store fall i aksjemarkedet til at forventet avkastning på lang sikt – mer enn ti år – øker umiddelbart.

Er det mulig å se det positive i det negative? Vel, når børsen faller, stiger verdi og dermed forventet avkastning på lang sikt.