Aksjemarkedet har hentet seg inn igjen – foreløpig

Skrevet av Fredrik Sjetne

Lørdag ble Joe Biden utropt som USAs neste president. Sittende president har ikke erkjent valgresultatet enda, men alt tyder likevel på at det er duket for et partiskifte i Det hvite hus. Hvordan vil aksjemarkedet reagere på et skifte fra republikansk til demokratisk president?

Vi har tidligere vist at slike partiskifter normalt sett ikke fryder i aksjemarkedet, i allefall i den umiddelbare perioden etter valget. Denne gangen ser det basert på forrige ukes markedsutvikling ut til at dette ikke slår til, enda. Årets valgresultat kan i et historisk perspektiv faktisk også bety god avkastning neste år. Hva kan historien om tidligere presidentvalg fortelle oss om hva vi har i vente i aksjemarkedet det kommende kalenderåret?

Sterk utvikling det første året.

I figuren har vi illustrert utviklingen i amerikanske aksjer i kalenderåret etter presidentvalget. Vi har delt markedsutviklingen inn i perioder der sittende parti har tapt (gul linje) eller vunnet (grønn linje), samt der sittende republikansk parti har tapt (rød linje).

Historisk har den politiske frykten som følge av et skifte fra republikansk til demokratisk president vært unødvendig. I figuren kan vi se at den svake avslutningen i valgår med partiskifte har fortsatt et stykke ut i første kvartal det påfølgendeåret, for så å bli kraftig reversert. Med andre ord har markedene historisk tatt igjen det tapte etter et slikt valg.

Fortsatt usikkert rundt flertallet i sentatet

Til tross for at aksjemarkedet oppførte seg pent forrige uke kan det være grunnlag for å tro at det kan oppstå uro de neste to månedene. Det som skiller valget i 2000 (Gore vs Bush) fra årets situasjon er at de normale overføringsforberedelsene fikk starte mens man ventet på den rettslige avgjørelsen. Foreløpig har ikke dette skjedd, og det er uvisst hvor lenge markedene tolererer økende usikkerhet på dette viktige området. Frem mot omvalget av de to senatsetene i Georgia (første uken i januar) vil det herske usikkerhet om demokratene vil ha stort eller lite handlingsrom politisk. Det kan også gi oss mer turbulens frem mot jul.