Bunnen ligger foran oss

Skrevet av Formue

Resultatsesongen for amerikanske børsnoterte foretak i første kvartal 2020 er over. Etter at de fleste selskapene har levert kvartalstall, ligger det an til å bli det svakeste kvartalet siden 2009.

I figuren sammenlikner vi faktisk resultatvekst i amerikanske selskaper med aksjeanalytikernes spådom for resultatveksten fremover. Den blå linjen i figuren viser faktisk resultatvekst i selskapene i Standard & Poor’s 500-indeksen de siste tolv månedene. Den svarte linjen viser hva aksjeanalytikerne tror veksten vil bli i kommende tolvmånedersperiode.

Laveste veksttakt siden 2009

I første kvartal 2020, etter at 454 av 500 selskaper har levert kvartalstall, vokste resultatet i medianselskapet i S&P 500-indeksen med 1,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Det betyr at halvparten av selskapene har vokst mindre enn 1,3 prosent, mens den andre halvdelen av selskapene har økt resultatet med mer enn 1,3 prosent siden i fjor. Årsveksten i resultatene har dermed falt med seks prosentpoeng siden forrige kvartal, og til den laveste veksttakten siden 2009.

Den negative trenden i resultatveksten for S&P 500-selskapene fortsatte videre i første kvartal, men ikke alt kan tilskrives utbruddet av koronaviruset. Omfattende smittevernstiltak og nedstenging av økonomien ble satt i gang i løpet av mars for USA og store deler av verdensøkonomien. Bare en liten del av første kvartal er berørt av tiltak for å hindre spredning av viruspandemien.

Venter fall fremover

Rapportert og forventet resultatvekst neste tolv måneder har normalt fulgt hverandre tett. Aksjeanalytikerne har i tråd med tidligere mønstre kuttet vekstprognosene. I takt med fallende resultatvekst og den økte usikkerheten som følge av viruspandemien venter aksjeanalytikerne at resultatene i S&P 500-selskapene vil falle med syv prosent de neste tolv månedene. Disse spådommen bør tolkes med forsiktighet fordi ingen vet riktig hvordan normaliseringen av samfunnet vil fortone seg.