Bunnen ligger foran oss

Skrevet av Trym Riksen

Resultatsesongen for amerikanske børsnoterte foretak i første kvartal 2020 er over. Etter at de fleste selskapene har levert kvartalstall, ligger det an til å bli det svakeste kvartalet siden 2009.

I figuren sammenlikner vi faktisk resultatvekst i amerikanske selskaper med aksjeanalytikernes spådom for resultatveksten fremover. Den blå linjen i figuren viser faktisk resultatvekst i selskapene i Standard & Poor’s 500-indeksen de siste tolv månedene. Den svarte linjen viser hva aksjeanalytikerne tror veksten vil bli i kommende tolvmånedersperiode.

Laveste veksttakt siden 2009

I første kvartal 2020, etter at 454 av 500 selskaper har levert kvartalstall, vokste resultatet i medianselskapet i S&P 500-indeksen med 1,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Det betyr at halvparten av selskapene har vokst mindre enn 1,3 prosent, mens den andre halvdelen av selskapene har økt resultatet med mer enn 1,3 prosent siden i fjor. Årsveksten i resultatene har dermed falt med seks prosentpoeng siden forrige kvartal, og til den laveste veksttakten siden 2009.

Den negative trenden i resultatveksten for S&P 500-selskapene fortsatte videre i første kvartal, men ikke alt kan tilskrives utbruddet av koronaviruset. Omfattende smittevernstiltak og nedstenging av økonomien ble satt i gang i løpet av mars for USA og store deler av verdensøkonomien. Bare en liten del av første kvartal er berørt av tiltak for å hindre spredning av viruspandemien.

Venter fall fremover

Rapportert og forventet resultatvekst neste tolv måneder har normalt fulgt hverandre tett. Aksjeanalytikerne har i tråd med tidligere mønstre kuttet vekstprognosene. I takt med fallende resultatvekst og den økte usikkerheten som følge av viruspandemien venter aksjeanalytikerne at resultatene i S&P 500-selskapene vil falle med syv prosent de neste tolv månedene. Disse spådommen bør tolkes med forsiktighet fordi ingen vet riktig hvordan normaliseringen av samfunnet vil fortone seg.

Del artikkel

Trym Riksen

Nyhetsbrev