En alternativ smak av formuesforvaltning

Skrevet av Formue

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie med tema forvaltning. Artiklene forklarer nærmere hvordan vi skal nå så gode resultater som mulig, og hvordan vi skal oppnå best mulig risikojustert avkastning. Her kan du lese flere artikler i serien.

Ønsker du frihet og kontroll som når du kjører bil? Eller liker du at ting går automatisk og på skinner slik som når du tar toget? Vi kan tilby deg formuesforvaltning på flere måter, alt etter hva du selv ønsker.

Hva er diskresjonær forvaltning?

Diskresjonær forvaltning innebærer at vi tar av oss det daglige og tekniske innenfor tradisjonell investeringsrådgivning. Du får alle de gode fordelene ved å være kunde hos oss – gjort litt enklere for deg.

Alle mennesker har forskjellige preferanser. Noen liker å være delaktige i investeringsbeslutningene med alt det innebærer, der alle handler må godkjennes og signeres. Andre ønsker at pengene forvaltes på armlengdes avstand, da man ikke lenger er med på de daglige investeringsbeslutningene og handler skjer automatisk uten at du må kontaktes hver gang.

De to måtene å pakke inn formuesforvaltningen på kan oppsummeres slik:

  • Investeringsrådgiving: Dette er den tradisjonelle varianten hvor du er med på alle investeringsbeslutninger og signerer alle bevegelser i porteføljen.
  • Diskresjonær forvaltning: Dette er vårt nye tilbud for deg som ønsker at vi tar oss av den daglige forvaltningen uten at du må signere for alle porteføljetransaksjoner.

Kontrollert eller automatisk?

Vi har sammenliknet investeringsrådgivning og diskresjonær forvaltning med det å reise fra Bergen til Oslo, hvor valget av transportmiddel står mellom bil og tog. Ifølge Google bruker man like lang tid fra Bergen til Oslo med begge transportmåter; seks timer og 52 minutter med tog og seks timer og 55 minutter med bil. Hvis målet er å bevege seg mellom de to byene på en sikker måte på kortest mulig tid uten å forlate landjorda, er det bare kundens preferanser som avgjør valget av transport.

Bilen tilbyr utvilsomt større frihet, med mulighet for å gjøre en tidsslukende avstikker underveis. Med toget går ferden bokstavelig talt på skinner, helt som planlagt. Det finnes ingen fasit for beste transportvalg i beslutningsøyeblikket; det er utelukkende kundens individuelle preferanser som avgjør om bil er bedre enn tog, eller omvendt.

Veien til best mulig avkastning

Formuesforvaltning er en tjeneste som består av flere elementer. Disse elementene kan ses på som en serie med kilder til bedre avkastning i formuesforvaltningen. Figuren illustrerer syv trinn på veien mot bedre avkastning. De potensielle bidragene til avkastningen kan oppsummeres slik:

1. Mind the gap

Ofte fristes investorer til å kjøpe for mye nær toppen og selge seg ut på bunn. Emosjonelt styrte beslutninger er en klassisk oppskrift på lavere avkastning. Vi søker å kutte båndet mellom følelser og investeringsbeslutninger.

2. Porteføljekonstruksjon

Intelligent oppbygging av en investeringsportefølje betyr blant annet at man sprer risikoen på en gjennomtenkt måte. I Formuesforvaltning legger vi stor vekt på porteføljekonstruksjonen som en kilde til bedre risikojustert avkastning.

3. Forvalterseleksjon

Vi forsøker å finne frem til de beste investorene i verden innenfor hvert investeringsvalg. Historisk har vi hatt suksess med seleksjon av forvaltere.

4. Unngå lureri

Dessverre finnes det mange eksempler på lureri på områder som har med penger å gjøre. Vi bruker mye tid på å unngå investeringer som utgir seg for å være noe annet enn det de er.

5. Innkjøpskraft

Vi har 60 milliarder under forvaltning og oppnår dermed bedre priser enn mindre investorer. Samtidig åpnes dører som ellers er lukket når man når en viss størrelse.

6. Skatt

Vi søker aldri å unngå skatt, men det er dumt å betale mer enn man må.

7. Rebalansering og markedssyn

Vi anbefaler alle kunder å rebalansere porteføljene jevnlig slik at man til enhver tid kjenner risikoen i porteføljen gjennom fordelingen mellom for eksempel aksjer og renter. I tillegg bruker vi markedssynet for å gjøre små, taktiske valg underveis med mål om å oppnå litt høyere avkastning enn om man bare rebalanserte porteføljen etter større skift i markedsverdiene.

De syv verdiskapende elementene er bærebjelken i formuesforvaltningen; både i den tradisjonelle investeringsrådgivningen vår og i den diskresjonære forvaltningen. Sånn sett springer både investeringsrådgivningen og den diskresjonære forvaltningen vår ut av samme utgangspunkt. Det er kun innpakningen som skiller de to servicestandardene. Og valget av serviceform har med smak å gjøre, og smaksvalget er helt opp til kunden.

(Artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Manuelt eller standarisert? Det er opp til deg.

Vår erfaring med investeringsrådgivning – som var vårt eneste servicealternativ fra 2000 til 2017 – er at kvaliteten, det vil si gjennomsnittsavkastningen, ble god; men variasjonen i avkastning var stor og større enn en del kunder ønsker. I praksis viste det seg at bilen i en del tilfeller brukte lengre tid fra Bergen til Oslo fordi friheten som en bil gir, brukes på en måte som ikke er tidsoptimal; det vil si at formuesforvaltningen ikke balanserte og utnyttet de suv nevnte trinnene på optimalt vis. Spesielt trinn 1, «mind the gap», har vist seg å være en utfordring i investeringssammenheng.

Ved å innføre et nytt servicealternativ, diskresjonær forvaltning, vil vi redusere variasjonene i kundeavkastningen og dermed luke bort gapet mellom Formuesforvaltnings modellporteføljer og kundeporteføljer. Reduksjon av variasjon vil oppfattes som kjedelig av en del kunder, mens andre vil søke mot den mer standardiserte varianten.

I Formuesforvaltning respekterer vi kundepreferansene i den grad at vi overlater valget til kunden mellom mer manuelle operasjoner i investeringsrådgivningen, og mer standardiserte og automatiserte operasjoner i den diskresjonære forvaltningen. I delfisk stil uttrykker vi stor tro på at den ene varianten vil være best for kunden.

Les mer om våre syv verdiskapende elementer her.