Er minste motstands vei opp?

Skrevet av Fredrik Sjetne

Lange statsrenter har lagt bak seg en forrykende utvikling hittil i år. I en gjeldstung økonomi har den kraftige renteoppgangen skapt bekymring. Hva vil konsekvensen være om rentene skulle stige? Historien har lært oss at når renten stiger faller som oftest verdien på renter og aksjer.

Den mørkeblå linjen i figuren viser løpende utvikling i effektiv rente på statsobligasjoner med ti års løpetid (eg. durasjon) i USA. Den lyseblå stiplede linjen markerer tiårsrenten ved utgangen av forrige uke.

Økning på 240 prosent

Renten på en amerikansk tiårig statsobligasjon har siden inngangen til 2021 steget 0,8 prosentpoeng fra 0,9 til 1,7 prosent. Med andre ord har renten nesten doblet seg siden årsskiftet. Renteoppgangen kan strekkes tilbake til sensommeren 2020. Siden august i fjor har tiårsrenten steget med 1,2 prosentpoeng, fra rekordlave 0,5 prosent. Det tilsvarer en økning på over 240 prosent. Oppgangen kommer i kjølvannet av økte inflasjonsforventninger, bedre økonomiske utsikter og forventninger i markedet om en raskere renteheving fra den amerikanske sentralbanken (Fed).

Enn så lenge har Fed signalisert toleranse for høyere rentenivåer og inflasjon, gitt at dette er drevet av økonomisk vekst og lavere ledighet. På rentemøtet i forrige uke varslet Fed at styringsrenten vil forbli uendret ut 2023. Hvor rentene skal, gjenstår å se. I et historisk perspektiv er rentene fortsatt på lave nivåer, jf. stiplet linje.

Kontakt oss