Finansmatematikken er inne i upløyd mark

Skrevet av Formue

En bølge av negative renter har ført investorer til en ny og ukjent verden. En verden hvor gammel logikk ikke lenger gjelder og det som tidligere har vært utenkelig har blitt den nye normalen; for eksempel betaler investorer for å låne penger til land.

I finans lærer man at verdien av finansielle aktiva er summen av alle kontantutbetalinger omgjort til dagens kroneverdi. For en evigvarende obligasjon, det vil si et verdipapir som gir en fast kontantutbetaling til evig tid, kan verdien forenkles til den faste utbetalingen delt på renten (se verdiformelen i figuren).

Figuren viser hvordan verdien på en evigvarende obligasjon som betaler 10 kroner årlig for all fremtid avhenger av ulike rentenivåer. Obligasjonen er verdt 100 kroner ved 10 prosent rente, 10 000 kroner ved 0,1 prosent rente og 100 000 kroner ved 0,01 prosent rente. Med andre ord, når renta går mot null vil verdien på den evigvarende obligasjonen gå mot uendelig. I tillegg vil små renteendringer få store utslag i verdien desto nærmere null renten er. For eksempel vil et fall i renten på 0,09 prosent, fra 0,1 til 0,01 prosent øke verdien på den evigvarende obligasjonen med tigangeren.

I en ny verden med negative renter er det som om man går inn på uutforsket område. Finansmatematikken ved null og negativ rente byr på utfordringer. Tradisjonelle verktøy og modeller for verdsettelse av finansielle aktiva bryter sammen.

Uten teoretisk rammeverk for verdsettelse kan pris bli mer et mål på den følelsesmessige tilstanden i markedet. Finansielle aktiva handles på samme måte som for eksempel gull, hvor pris nesten utelukkende drives av frykt, grådighet og håp. Det kan bety at den følelsesmessige faktoren, for eksempel sentiment, får større enda betydning fremover enn den har hatt historisk.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]